Grote opkomst informatiebijeenkomst omwonenden Mooi-Land

Op het terrein van het voormalige verzorgingshuis Mooi-Land te Doorwerth ontwikkelt Vilente een nieuw woonzorgcentrum, met de nadruk op ‘zorg’. Maandag 5 februari hield Vilente een bijeenkomst voor omwonenden van Mooi-Land en lichtte de plannen daar toe.

Gerrit Gerritsma is locatiemanager van Mooi-Land en van een aantal andere locaties van Vilente in de gemeente Renkum. “We wilden deze avond vooral het contact met de buurt zoeken.” De opkomst was zo groot, dat er stoelen bijgezet moesten worden. “Heel mooi om te zien dat de buurt zo betrokken is”, vindt Gerritsma. Hij vertelde over de oplossing die Vilente met het nieuwe zorgconcept biedt voor mensen die nu tussen wal en schip dreigen te vallen.

De omwonenden waarderen het initiatief van Vilente. Zij hadden vooral vragen over de uitvoering en planning van de werkzaamheden. “Met name over de groenvoorziening hadden de omwonenden zorgen en waren zij kritisch. Wij zijn daarover met hen in gesprek gegaan en hebben hun vragen en opmerkingen genoteerd. Op korte termijn organiseren we een tweede bijeenkomst voor de buurt. Daarin gaan we opnieuw met elkaar in gesprek”, vertelt Gerritsma. Eén toezegging deed Vilente al aan de omwonenden. “We zorgen voor een mooie groenafscheiding langs de Utrechtseweg, zodat de overburen straks weer op meer groen uitkijken. Dit is één van de onderwerpen die we tijdens de bijeenkomst met omwonenden willen overleggen.” Ook zijn er vragen over de verkeersveiligheid bij de op- en afritten. Dit was volgens omwonenden in de oude situatie niet optimaal en zij hopen dat dit een goed moment is om dat met de provincie te bespreken. Vilente gaat hierover graag het gesprek aan met de juiste instanties.