Voor meer informatie over Tijdelijk verblijf

088 - 0321 321
klantadviseur@vilente.nl

Tijdelijk verblijf

Als uw patiënt tijdelijk niet in staat is om voor zichzelf te zorgen, bijvoorbeeld door ziekte, onvoldoende herstel na ziekenhuisopname of omdat de partner of naasten tijdelijk niet aanwezig zijn, biedt Vilente ter overbrugging de mogelijkheid van een tijdelijke opname. Onze klantadviseurs adviseren u hierover en helpen u met de indicatie voor uw patiënt. Zij regelen de opname voor u.

Tijdelijk verblijf bij Vilente is, afhankelijk van de zorgvraag, mogelijk bij Pieter Pauw in Wageningen, De Klinkenberg in Ede en Overdal in Oosterbeek .

Tijdelijk verblijf in de vakantieperiode wordt soms vergoed vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) of de Wlz (Wet langdurige zorg).

Indien uw patiënt niet voor een vergoeding in aanmerking komt, betaalt deze een bedrag per nacht, inclusief maaltijden, alarmering, koffie en thee. Het tarief hiervoor verschilt per locatie. De klantadviseurs kunnen u infomeren over welke mogelijkheden er zijn en welke tarieven hiervoor gelden.

Onze klantadviseurs vertellen u graag hoe verschillende manier van tijdelijk verblijf, bijvoorbeeld respijtzorg, bekostigd worden en helpen u graag op weg.