Voor meer informatie over Revalidatie en herstel

088 - 0321 321
klantadviseur@vilente.nl

Kortdurend herstel

Als uw patiënt tijdelijk niet in staat is om voor zichzelf te zorgen, bijvoorbeeld door ziekte, onvoldoende herstel na ziekenhuisopname of omdat de partner of naasten tijdelijk niet aanwezig zijn, biedt Vilente ter overbrugging de mogelijkheid van een tijdelijke opname. Onze klantadviseurs adviseren u hierover en helpen u met de indicatie voor uw patiënt. Zij regelen de opname voor u.

Tijdelijk verblijf bij Vilente is, afhankelijk van de zorgvraag, mogelijk bij Pieter Pauw in Wageningen, De Klinkenberg in Ede en Mooi-Land in Doorwerth.

Tijdelijk verblijf in de vakantieperiode of ter ontlasting van de mantelzorger wordt vergoed vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg). De klantadviseurs kunnen u infomeren over welke mogelijkheden er zijn.