Planetree; zorg zoals je die je dierbaren gunt

'U en uw naasten zijn volledig betrokken bij de zorg'

Bewoners en cliënten die zichzelf kunnen zijn en zich thuis voelen bij Vilente en medewerkers die bij ons een fijne werkplek vinden. Daar staan wij voor bij Vilente.  Planetree geeft ons daarbij handvatten. Een omgeving waar je je prettig voelt en waar een merkbaar mensgerichte visie in de praktijk wordt gebracht, dat is goed voor cliënt én medewerker. Planetree is een manier van denken in de zorg waarbij het draait om de mens. Om bewoners, cliënten, medewerkers, mantelzorgers, familieleden en vrijwilligers.

De visie van Planetree is om gezondheidszorg te leveren waarin:

  • Mensen voorop staan
  • Cliënten en hun naasten volledig betrokken zijn bij hun zorg
  • Iedere medewerker zorgverlener is
  • Professionals en vrijwilligers zorg geven zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen
  • Een houding van vriendelijkheid en compassie normaal is
  • De omgeving goed is ingericht omdat dit belangrijk is voor welbevinden

‘Waar andere kwaliteitssystemen zich met name richten op het systeem, richt Planetree zich op de mens.’

Vilente koos al in 2012 voor de implementatie van de mensgerichte zorgvisie Planetree. Vilente ziet Planetree als middel om de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening continu te verhogen. Waar kwaliteitsinstrumenten als HKZ en ISO zich met name richten op het systeem, richt Planetree zich op de mens, zowel cliënt als medewerker, en stelt daarbij een gezonde organisatie als randvoorwaarde.

Rowena en Michael laten mensgerichte zorg zien