Pieter Pauw

Costerweg 75, 6702 AA Wageningen, T 0317 – 473 100, E pieterpauw at vilente dot nl

Pieter Pauw is een verpleeghuis aan de rand van de binnenstad van Wageningen. Pieter Pauw is een kleurrijk gebouw met een eigentijdse uitstraling. Hier kunnen mensen wonen met lichamelijke en psychogeriatrische aandoeningen, zoals dementie. De zorgteams hebben veel ervaring in het ondersteunen en begeleiden van mensen die vanwege dementie ‘bijzonder gedrag’ vertonen. Pieter Pauw biedt ook hen een veilige omgeving.

De woningen liggen aan een centrale binnenstraat waar regelmatig iets te beleven is. Bijvoorbeeld in het gezellige café, waar men terecht kan voor een gebakje en een kopje koffie. Medewerkers van Krachtvaardig verzorgen daar ook vijf dagen per week een lekkere lunch. Pieter Pauw heeft ook een Stilteruimte, waar mensen die daar behoefte aan hebben zich even kunnen terugtrekken. Op de begane grond zijn appartementen voor bewoners met een lichamelijke beperking, die intensieve zorg nodig hebben. Op de bovengelegen etages wonen mensen met dementie. Iedere bewoner beschikt over een één persoonskamer en vormt samen met tien of elf andere bewoners een woongroep. Bewoners kunnen gebruik maken van een aantal binnentuinen.

Activiteiten

In de huiskamers en in het Grand Café, of de binnenstraat, organiseren wij regelmatig gezellige activiteiten, passend bij onze bewoners. Denk aan koffiemomenten, een muziekmiddag of andere activiteit, met begeleiding van medewerkers of vrijwilligers. De dagelijkse dingen zoals samen het eten voorbereiden, een wandelingetje maken en het achtuurjournaal kijken, geven structuur aan de dag. Een overzicht van de activiteiten die we organiseren kunt u bekijken via Activiteitenoverzicht Pieter Pauw. Ook buurtbewoners zijn daarbij van harte welkom.

Eigen bijdrage

Heeft u een Wlz-indicatie voor zorg met verblijf, dan betaalt u een eigen bijdrage. Uw bijdrage voor zorg met verblijf hangt af van uw persoonlijke omstandigheden (inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling). Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent uw eigen bijdrage. U ontvangt een factuur van het CAK om uw eigen bijdrage te betalen. Op de website van het CAK kunt u de hoogte van uw eigen bijdrage berekenen.

Praktische zaken

Indicatie voor wonen in Pieter Pauw

Voor wonen in Pieter Pauw heeft u een indicatie nodig. Vilente Klantadvies kan u daarbij helpen en in sommige gevallen de zorgindicatie ook voor u regelen. Neem contact op met Vilente Klantadvies via 088 – 0321 321 of klantadviseur@vilente.nl

Zorgleefplan

Samen maken we afspraken over de zorg en behandeling. Met u en met uw naasten. Minimaal twee keer per jaar kijken we samen of de afspraken nog passen bij uw wensen en behoeften. Waar nodig passen we die dan weer aan. Een eerstverantwoordelijk verzorgende is uw vaste contactpersoon.

Partneropname en logeren

In Pieter Pauw is het mogelijk om samen met uw partner te komen wonen. Uw persoonlijke situatie, die van uw partner, uw indicatie en de mogelijkheden van de locatie, maken dat onze klantadviseurs u hier graag persoonlijk over informeren. Wanneer de situatie daarom vraagt, is er voor naasten en andere betrokkenen de mogelijkheid om te blijven logeren en gebruik te maken van de maaltijdvoorziening. Ook hierover kunnen onze klantadviseurs u informeren

Faciliteiten woonzorgcentrum

Gezellige huiskamers

Per woongroep of unit is er een gezellige huiskamer waar bewoners samen kunnen komen. Bewoners kunnen hier ook onder begeleiding van medewerkers of vrijwilligers meedoen aan verschillende activiteiten, zoals samen koffiedrinken, de maaltijd voorbereiden, de krant lezen of een spelletje spelen.

Kapper en pedicure

U kunt een afspraak maken met de kapster of de pedicure. Zij komen dan bij u langs.

Wasregeling

Vilente werkt samen met Wasserij Barth Slijkhuis. Wanneer u bij Vilente komt wonen, ontvangt u uitgebreide informatie en een tarievenlijst van de wasserij. U kunt met hen een overeenkomst sluiten en uw wasgoed door Wasserij Slijkhuis laten verzorgen. Wanneer u bedlinnen, handdoeken en washandjes van Vilente gebruikt, worden deze kosteloos voor u gewassen.

Cliëntenraad Pieter Pauw

De cliëntenraad van Pieter Pauw vertegenwoordigt de bewoners en hun naasten. Zij adviseren Vilente gevraagd en ongevraagd over verschillende thema’s die bijdragen aan goede zorg voor onze cliënten. Zij zijn te bereiken via clientenraadpieterpauw@vilente.nl. Meer informatie over de cliëntenraad vindt u op deze pagina.

Prijzen

Voor een overzicht en prijzen van onze zorg en diensten, kijkt u op de pagina Zorg, diensten en tarieven. Of u neemt contact op met Vilente Klantadvies.

Zorg is altijd dichtbij wanneer u woont in Pieter Pauw. Wilt u ook wonen bij Vilente? Neem contact op met Vilente Klantadvies.

 

Waarom Pieter Pauw?

  • Mooie locatie nabij centrum en park
  • Gezellig Grand Café
  • Ontmoetingscentrum en dagbehandeling
  • Tijdelijk verblijf mogelijk