Voor meer informatie over Hoe werkt het bij Vilente

088 - 0321 321
klantadviseur@vilente.nl

Hoe werkt het bij Vilente

Onderstaand leest u de antwoorden op veel gestelde vragen. De vragen zijn verdeeld in 3 groepen. Vragen over:

1. de kennismaking met Vilente
2. uw verblijf
3. het afsluiten van de zorg of het verblijf

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact op met 1 van onze klantadviseurs op telefoonnummer 088 – 0321 321 of per e-mail via klantadviseur@vilente.nl.

Kennismaking met Vilente

Wachtlijst voor locaties wonen met zorg
Afhankelijk van uw indicatie en de locatie van uw voorkeur, informeert 1 van onze klantadviseurs u over de mogelijke wachtlijst. Bel 088 – 0321 321 of mail naar klantadviseur@vilente.nl. Er zijn ook locaties zonder wachtlijst. Wanneer u niet direct op uw voorkeurslocatie terecht kunt, zoeken wij samen met u naar een oplossing.  

Aanvragen thuiszorg
Voor de mogelijkheden voor persoonlijke verzorging en verpleging bij u thuis, kunt u terecht bij Vilente Thuiszorg via 088 – 0321 366 of thuiszorg@vilente.nl. Een van onze wijkverpleegkundigen informeert u graag over de mogelijkheden. 

Tijdelijk verblijf
Het kan zijn dat u tijdelijk bij Vilente wilt verblijven, bijvoorbeeld om te herstellen na een ziekte of doordat uw partner voor een bepaalde periode afwezig is. Bij onderstaande locaties kunt u tijdelijk verblijven: 

 • Mooi-Land in Doorwerth 
 • Pieter Pauw in Wageningen
 • De Klinkenberg in Ede  

Onze klantadviseur vertelt u graag over de mogelijkheden voor tijdelijk verblijf: 088 – 0321 321 of klantadviseur@vilente.nl. 

 

Ontmoetingscentrum
Zoekt u gezelligheid en structuur in uw dag? Hiervoor kunt u terecht bij 1 van onze ontmoetingscentra. Hier komen vooral mensen uit de buurt met (beginnende) dementie.  Voorbeelden van activiteiten die hier worden georganiseerd voor bezoekers, zijn: 

 • samen de krant lezen 
 • oefeningen om het geheugen te trainen 
 • muziek luisteren en/of maken 
 • lezingen en themabijeenkomsten
 • uitstapjes 

De volgende 3 locaties hebben een ontmoetingscentrum:  

 • St. Barbara in Ede 
 • De Molenberg in Oosterbeek   
 • Pieter Pauw in Wageningen  

Onze klantadviseur vertelt u graag meer over de mogelijkheden en hoe u een keer vrijblijvend kunt aansluiten. Neemt u dan contact op via 088 – 0321 321 of klantadviseur@vilente.nl. 

 

Uw verblijf

Eigen bijdrage
Als u langdurig bij ons verblijft, betaalt u hiervoor een eigen bijdrage. Dit is wettelijk bepaald in de Wet langdurige zorg. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en int deze bijdrage. Op de website van dit kantoor kunt u de hoogte van uw eigen bijdrage berekenen en meer hierover lezen. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met het CAK via 0800 – 0087. 

Diensten Vilente
In onze folder Hoe werkt het bij Vilente leest u over de verschillende producten en diensten. Hier kunt u gebruik van maken wanneer u tijdelijk of langdurig bij Vilente verblijft. U kunt daarbij denken aan: 

 • de was  
 • de kapper  
 • de pedicure  
 • een tv-abonnement  
 • verzekeringen 

Cliëntportaal
Wanneer u bij ons verblijft, kunt u gratis gebruik maken van het digitale cliëntportaal. Dit portaal bereikt u via de website www.carenzorgt.nl. Dit kan vanaf elke computer, laptop, tablet of smartphone met internet. Het is een beveiligde, online omgeving die toegang geeft tot het zorgplan en andere (zorg)informatie. U kunt ook anderen toegang geven tot dit portaal, zodat zij op de hoogte kunnen blijven van hoe het met u gaat.  

Na uw opname ontvangt u een activatiecode om toegang te krijgen tot dit cliëntportaal en het te beheren. 

Mogelijkheden partners
Afhankelijk van de locatie, zijn er mogelijkheden voor uw partner om ook bij ons te verblijven. Wilt u meer weten hierover? Neem dan contact op met een van onze klantadviseurs op 088 – 0321 321 of via klantadviseur@vilente.nl. 

 Onafhankelijke cliëntondersteuning
Als u langdurig bij ons verblijft omdat u een Wlzindicatie heeft, kunt u hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt u of uw naaste met al uw vragen rondom het regelen en uitvoeren van de langdurige zorg. Wat cliëntondersteuning precies inhoudt en wat de ondersteuner voor u kan betekenen, leest u op deze pagina op de website van Adviespunt Zorgbelang.

Wet zorg en dwang/ cliëntvertrouwenspersoon
De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een psychogeriatrische aandoening zoals dementie. 

Vilente streeft ernaar dat de bewoner zoveel mogelijk de regie over zijn of haar eigen leven houdt. Vrijheidsbeperkende maatregelen zetten wij zo min mogelijk in. Dit gebeurt alleen als er sprake is van een mogelijk ernstig gevaar voor de bewoner zelf of anderen. Als dat het geval is, passen wij alleen maatregelen toe: 

 • na overleg met meerdere zorgprofessionals en de bewoner of diens vertegenwoordiger  
 • nadat we alle mogelijkheden hebben besproken en geprobeerd om het zonder vrijheidsbeperkende maatregelen op te lossen 
 • volgens de regels zoals vastgelegd in de Wet zorg en dwang 

 Ook op dit gebied kunt u of uw wettelijk vertegenwoordiger hulp krijgen van een onafhankelijke ondersteuner: de cliëntvertrouwenspersoon.  

 Heeft u als familie een vraag, een klacht of probleem? Neem dan gerust contact op met de cliëntvertrouwenspersoon. Uw vraag is bij hem of haar welkom en veilig. 

Afsluiten van de zorg of het verblijf

Verhuizing 
Als u op verzoek van Vilente naar een andere locatie van Vilente verhuist dan regelen wij dit voor u. Als u zelf wilt verhuizen dan regelt en betaalt u dit zelf. Natuurlijk helpen wij u waar mogelijk. 

Overlijden
Ondanks verdrietige omstandigheden moeten er na het overlijden ook praktische zaken geregeld worden. Een appartement ontruimen, is vaak een emotionele gebeurtenis. De termijn voor het opleveren van het appartement na een overlijden is 7 dagen, gerekend vanaf het moment van overlijden. Deze termijn geldt ook wanneer uw naaste in het appartement wordt opgebaard. Heeft u hier meer tijd voor nodig? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de locatie. We bespreken met u welke mogelijkheden er zijn en welke kosten hieraan verbonden zijn.