Voor meer informatie over Raad van Toezicht

088 – 0321 321
info@vilente.nl

Raad van Toezicht

De heer V. Everhardt (voorzitter)

Eerste termijn gestart per 01-03-2023

De heer W.H.J. Odding

Eerste termijn gestart per 01-01-2022

Mevrouw C. Zwetsloot

Tweede termijn gestart per 17-02-2020

De heer J.J. Dorresteijn

Eerste termijn gestart per 01-01-2021

Mevrouw A. ten Have
Eerste termijn gestart per 01-10-2021

 

Rooster van aftreden Raad van Toezicht

Toezichtvisie van de RvT van Stichting Vilente
Vastgesteld door de Raad van Toezicht op d.d. 11 maart 2020