Voor meer informatie over Raad van Toezicht

088 – 0321 321
info@vilente.nl

Raad van Toezicht

De heer J.C.M. Hendriks (voorzitter)

Tweede termijn gestart per 01-01-2018

De heer W.C.F. Klaassen

Tweede termijn gestart per 01-04-2018

De heer J. van Limbeek

Tweede termijn gestart op 01-09-2018

De heer B.W. Egberts

Tweede termijn gestart per 01-03-2019

Mevrouw C. Zwetsloot

Tweede termijn gestart per 17-02-2020

De heer J.J. Dorresteijn

Eerste termijn gestart per 01-01-2021

Rooster van aftreden Raad van Toezicht

Toezichtvisie van de RvT van Stichting Vilente
Vastgesteld door de Raad van Toezicht op d.d. 11 maart 2020