Kwaliteitsbeleid

Vilente streeft naar de beste kwaliteit van zorg voor haar cliënten. Dat betekent dat we kijken waarbij cliënten zich prettig voelen, ondanks hun beperkingen. Met cliënten en hun familie, bepreken we wat ze zelf kunnen en willen bijdragen aan hun omgeving. Wij ondersteunen hen bij het zoveel mogelijk zelf regie te houden over hun leven, zodat ze het gevoel kunnen hebben waardevol te zijn. Vilente vindt dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn.

Bij Vilente stellen we het welbevinden van cliënten en wat zij kunnen en graag willen doen voorop. Het is onze passie om dat goed te doen en daarin te blijven verbeteren. Om inzichtelijk te maken waar onze verbeterpunten liggen, maken we gebruik van verschillende methoden. Zo gebruiken we interne en externe kwaliteitsmetingen zoals ZorgkaartNederland en de toetsingen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. In het kwaliteitsverslag 2019 kunt u dit teruglezen. De toezichtdocumenten van de inspectie zijn terug te vinden op de website van IGJ. We werken met een meerjaren kwaliteitsplan: Samen leren en doen, kwaliteitsplan mensgerichte zorg bij Vilente 2019 – 2021. In deze infographic vindt u meer informatie over de inhoud van dit kwaliteitsplan.

Vilente vindt het belangrijk dat onafhankelijk getoetst wordt of de inhoudelijke kwaliteit van onze zorg, zoals de medicatieveiligheid, op orde is. Dit geldt ook voor de vraag of onze zorgprofessionals voldoende geschoold zijn om aan de steeds complexere zorgvragen te kunnen voldoen. Daarnaast is het belangrijk dat we weten wat we van elkaar kunnen verwachten. Met alle cliënten en hun naasten wordt daarom een zorgleefplan opgesteld, waarin we alle informatie vastleggen om de zorg-, hulp- en dienstverlening optimaal af te stemmen op hun wensen. Om ervoor te zorgen dat de zorg goed blijft aansluiten op de behoeften, spreken we het zorgplan minimaal eenmaal per jaar opnieuw met u door.

Vilente is sinds 2015 aangesloten bij ZorgkaartNederland. Een goede en transparante manier om onze kwaliteit continu te meten en met onze cliënten in gesprek te blijven. Deze zorgvergelijkingssite stelt ons in staat om sneller verbeterpunten op te pakken. Dat is fijn voor onze cliënten en ook voor medewerkers die in de oude situatie tot wel zes maanden moesten wachten op rapporten over kwaliteitsmetingen en welke actie zij daarop konden nemen.

 

Toezicht en nabijheid in de woonzorgcentra van Vilente
Cliënten die bij Vilente komen wonen hebben structureel behoefte aan zorg, op meerdere momenten per dag. Nieuwe cliënten komen bijna altijd uit een thuissituatie waar de partner of iemand anders voortdurend intensief voor de cliënt gezorgd heeft en vaak dag en nacht bij de cliënt is geweest. Er leeft regelmatig de verwachting dat bij alle cliënten van Vilente in de buurtkamers en in hun appartement 24 uur per dag toezicht is van een verzorgende of verpleegkundige. Dat is niet het geval, wat niet wil zeggen dat Vilente geen toezicht houdt. We zorgen ervoor dat verzorgenden en verpleegkundigen continu in de directe nabijheid van cliënten werkzaam zijn.

Professionele Adviesraad Vilente
In 2017 installeerde Vilente de Professionele adviesraad (PAR). De PAR verkleint de afstand tussen de professionals en de besluitvormers. Ze geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van bestuur van Vilente. De adviesraad draagt bij aan een lerende organisatie. Doordat verschillende disciplines verenigd zijn, bekijkt de raad een proces of werkwijze van alle kanten. Professionals die direct betrokken zijn bij de cliënt, kunnen goed inschatten of een verandering van beleid in de praktijk goed uitvoerbaar is en ook daadwerkelijk een verbetering betekent voor de cliënten van Vilente. De PAR sluit aan bij Planetree, het zorgconcept waarop Vilente haar visie baseert. Betere zorg, een helende omgeving en een gezonde organisatie, vormen de pijlers van Planetree.

“Leren van elkaar en het blijven verbeteren van onze kwaliteit, dat zijn voor ons de belangrijkste voordelen van een Professionele adviesraad (PAR) bij Vilente”, vertelt locatiemanager Patricia Vermeulen. “Onze medewerkers zijn professionals die trots zijn op hun vak en het met passie uitvoeren. Zij weten als geen ander hoe genomen besluiten uitpakken voor hun werk en voor de cliënten. Het is daarom niet meer dan logisch dat wij hen daar een grotere rol in geven.”

Leden van de PAR

  •     Nadine van Lieshout (voorzitter) – Fysiotherapeut in regio Ede
  •     Marjan Bakkenes (secretaris) – EVV op de Pleinen
  •     Koen Geurtsen – Fysiotherapeut en regio coördinator
  •     Matina Vrysiotou – Verpleegkundige op PieterPauw
  •     Michelle Willemsen – EVV op de Klinkenberg
  •     Henriette ten Thije – HBO verpleegkundige in de thuiszorg