Voor meer informatie over Spoedzorg

088 - 0321 321
klantadviseur@vilente.nl

Spoedzorg / crisiszorg

Direct hulp voor wie dat nodig heeft. Spoedzorg is acute zorgverlening door professionals die ruime ervaring hebben met somatische en psychogeriatrische problematiek.

In Doorwerth is een nieuwe locatie van Vilente geopend. Op de bosrijke plek van het voormalige verzorgingshuis Mooi-Land, is een nieuw complex verrezen. Daar brengt Vilente al haar expertise samen voor kortdurend verblijf, diagnostiek, advies en spoedzorg. Het tijdelijke gebouw doet ongeveer tien jaar dienst. Gedurende die periode werkt Vilente aan een permanente invulling van de locatie, in huisvesting die recht doet aan de prachtige omgeving en buurt.

Een spoedopname of aanmelding van een crisissituatie gebeurt onder verantwoordelijkheid van een huisarts of specialist.
Tijdens kantooruren belt u hiervoor Vilente Klantadvies: 088 – 0321 321

Soms gebeurt er iets waardoor direct opname in een beschermde omgeving nodig is, vanwege het permanente toezicht of een therapeutisch klimaat. Bij Vilente kan dat voor mensen met psychogeriatrische en mensen met somatische aandoeningen. Als bij ons geen plaats beschikbaar is, nemen onze klantadviseurs contact op met andere zorgaanbieders in de omgeving. Samen zorgen we voor opvang van uw patiënt