Consultatie

Het Ambulant Geriatrisch Team van Vilente helpt u graag verder

Als huisarts en specialist kunt u advies inwinnen bij de specialisten ouderengeneeskunde en GZ-psychologen van Vilente. Samen vormen zij het Ambulant Geriatrisch Team (AGT). Waar nodig betrekt het AGT de gespecialiseerde paramedici van Vilente.

U kunt terecht bij het AGT voor:

 • mobiliteitsproblemen en verminderde zelfredzaamheid
 • functionele problemen en onbegrepen toename van zorgbehoefte
 • probleemanalyse bij multiple pathologie
 • dementie, geheugenproblemen en verwardheid
 • apathie en depressie, stemmingsstoornissen in het algemeen
 • agitatie, achterdocht of afwerend gedrag
 • late gevolgen van het CVA
 • andere chronisch neurologische aandoeningen (MS, Ziekte van Parkinson)
 • palliatieve / terminale zorg (in de thuissituatie)
 • vragen over medische beslissingen bij wilsonbekwaamheid
 • advies medisch beleid / intentie van behandeling en medicatiebeleid
 • advies verblijfsindicatie of zorgvorm
 • polyfarmacie
 • valproblemen

Zie ook hieronder bij ‘Indicaties’.

U kunt verwijzen via Zorgdomein > ‘verpleging, verzorging en thuiszorg / complexe gezondheidsproblemen / regulier consult ouderengeneeskunde’. Zie ook hieronder bij ‘Verwijzing’.

Bel met onze klantadviseurs, zij helpen u graag verder.

Verwijzing

U verwijst:
– Via Zorgdomein: zoek via ‘consult Specialist Ouderengeneeskunde’ of via ‘consult Psycholoog’
– Telefonisch met aansluitend een verwijzing via Zorgdomein

Aanleveren voor verwijzing

 • Personalia
 • contactgegevens
 • mantelzorger
 • voorgeschiedenis
 • medicatie en vraagstelling
 • WLZ indicatie ja/nee
 • eerder verrichte consulten / SO van voorkeur (indien van toepassing

Mogelijkheden voor consultatie

 • Telefonisch
 • Visite bij patiënt aan huis met eventueel vervolgonderzoek
 • Bij MDO: aansluiten van de Specialist Ouderengeneeskunde bij het MDO in de praktijk
 • Diagnostisch onderzoek/behandeling GZ-psycholoog Vilente (via SO of via HA)
 • Diagnostisch consult paramedicus (via SO)

Verantwoordelijkheidsverdeling

De huisarts blijft hoofdbehandelaar van de patiënt en als zodanig verantwoordelijk voor de 24-uurs zorg aan de betreffende patiënt. De Specialist Ouderengeneeskunde (SO) is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn/haar advies en voorgesteld behandelplan en stemt tijdig met de verwijzer af over regie inzake vervolg.

Rapportage van de Specialist Ouderengeneeskunde namens het AGT

Per brief en/of via telefonisch contact

Indicaties voor consultatie door de Specialist Ouderengeneeskunde

 1. Mobiliteitsproblemen en verminderde zelfredzaamheid
  Analyse: somatische en cognitieve aspecten
  Transferproblemen en onbegrepen achteruitgang mobiliteit
  Advies over in te zetten zorg/(multidisciplinaire) behandeling
 1. Functionele problemen en onbegrepen toename van zorgbehoefte
  Advies over analyse en therapie bij complexe problematiek
  Advies en instructie mantel- en thuiszorg
 1. Probleemanalyse bij multiple pathologie
  Onderscheiden somatische en cognitieve aspecten of samenhang (delier)
 1. Dementie, geheugenproblemen en verwardheid
  Diagnostiek, analyse, medicatie, gedragsproblematiek en Interventiemogelijkheden
 1. Apathie en depressie, stemmingsstoornissen in het algemeen
  Diagnostiek en adviezen nadere analyse, begeleiding en mogelijke interventies
 1. Agitatie, achterdocht of afwerend gedrag
  Analyse en relatie met stemming, cognitie of somatiek
  Advisering begeleiding, behandeling en informeren mantelzorg
 1. Late gevolgen van het CVA (waaronder verwerking van de handicap)
  Analyse en behandeling bij functionele en/of cognitieve problemen
  Hypertonie, contracturen, inadequate hulpmiddelen, pijnklachten, neglect, slikstoornissen
 1. Andere chronisch neurologische aandoeningen (MS, M. Parkinson)
  Analyse en advies over specifiek diagnosegebonden problematiek.
  Mobiliteit, mantelzorg, (zorg)prognostiek, contractuurpreventie, incontinentie, cognitie
 1. Palliatieve/terminale zorg (in de thuissituatie)
 2. Vragen inzake medische beslissingen bij wilsonbekwaamheid
  Beoordelen van wilsbekwaamheid of advies daarover
  Hoe om te gaan met WZD: verblijf, vrijheidsbeperkende maatregelen, (medicamenteuze) fixatie en vooral ook alternatieven daarvoor
 1. Advies medisch beleid/intentie van behandeling en medicatiebeleid
  Wel – of niet behandelen, dilemma’s daarbij, levenseindeproblematiek
  Advies en informatie over te verwachten beloop bij nalaten/uitvoeren van
  behandeling, inclusief daarbij passende palliatieve mogelijkheden
 1. Advies verblijfsindicatie of zorgvorm
 2. Polyfarmacie
 3. Valproblemen