Voor meer informatie over Klachten & complimenten

088 – 0321 321
klachten@vilente.nl

Klachten & complimenten

Bij Vilente houden we u graag tevreden. We staan open voor uw opbouwende kritiek over wat we beter kunnen doen. Natuurlijk doet het ons ook goed om te horen wanneer u tevreden bent.

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de zorg of diensten van Vilente, dan zoeken we graag samen met u naar een goede oplossing.

Waar kan ik terecht met mijn klacht?

In de eerste plaats kunt u bij de contactverzorgende, de teamleider of de locatiemanager terecht. Wanneer u dit niet wilt, kunt u ook contact opnemen met onze klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris kan een bemiddelende rol spelen tussen u en de organisatie. Onze klachtenfunctionaris is bereikbaar via telefoonnummer 088 – 0321 321 of via klachten@vilente.nl.

Cliëntvertrouwenspersoon

Zowel de cliënt als diens vertegenwoordiger heeft recht op ondersteuning bij vragen en klachten over onvrijwillige zorg. De cliëntvertrouwenspersoon biedt die ondersteuning en is er bij uitstek voor u en uw naaste.

Heeft u als familie een vraag, een klacht of probleem? Neem dan gerust contact op met de cliëntvertrouwenspersoon. Uw vraag is bij hem of haar welkom en veilig.
–  Sabrina Scalzotto  voor de locaties in Ede en Wageningen
–  Hennie Kuijperij voor de locaties in Heelsum, Oosterbeek en Doorwerth

Klachtencommissie

We gaan er vanuit dat we elkaar kunnen vinden in het oplossen van uw ontevredenheid. Mocht dit echter niet het geval zijn, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de Klachtencommissie Cliënten Stichting Vilente, ter attentie van de ambtelijk secretaris, Postbus 79, 6860 AB Oosterbeek. De klacht kunt u ook indienen per e-mail via klachten@vilente.nl.
U kunt uw klacht overigens ook direct aan de klachtencommissie voorleggen.

Deze klachtencommissie bestaat uit enkele medewerkers en een externe, onafhankelijke voorzitter die borg staat voor een correcte afhandeling van de klacht.

Daarnaast staat altijd de weg open naar de Externe Klachtencommissie Regio Arnhem, Antwoordnummer 1377, 6800 VC Arnhem.
Ook bereikbaar via telefoonnummer 06 – 16 28 17 65 of via mail: klachtencommissieregioarnhem@gmail.com.
Ook kunt u contact opnemen met De Geschillencommissie Zorg, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, www.degeschillencommissiezorg.nl.
Kijk op deze website voor de procedure en het reglement van deze geschillencommissie.

Klachtenregeling

De gehele procedure voor de behandeling van klachten binnen Vilente staat beschreven in de Klachtenregeling Cliënten Vilente.
Download hier de Klachtenregeling van Vilente, of vraag deze op bij het bestuurssecretariaat (088 – 0321 310 of info@vilente.nl).