Voor meer informatie over Klachten & complimenten

088 – 0321 321
klachten@vilente.nl

Klachten & complimenten

Vilente wil graag dat iedereen tevreden is over wat we doen. We horen graag uw opbouwende kritiek over wat we beter kunnen doen. Natuurlijk worden we ook blij als u laat weten dat u tevreden bent.

Bent u tevreden? Laat het weten!

Als u tevreden bent, kunt u het natuurlijk laten weten op de afdeling. Ook kunt u een waardering plaatsen op Zorgkaart Nederland. Dit is een website van Patiëntenfederatie Nederland, waar iedereen informatie kan vinden over zorgaanbieders.

Waar kan ik terecht als ik niet tevreden ben?

Bent u niet helemaal tevreden over de zorg of diensten van Vilente? Dan zoeken we graag samen met u naar een goede oplossing.

In de eerste plaats kunt u terecht bij de Eerst Verantwoordelijk Verzorgende of de teamleider. Wanneer u dit niet wilt, kunt u ook contact opnemen met ons klachtenmeldpunt. Zij kunnen helpen om de klacht op de juiste plaats te laten behandelen. Het klachtenmeldpunt is bereikbaar via telefoonnummer 088 – 0321 321 of via klachten@vilente.nl.

We gaan dan in gesprek om een oplossing te vinden voor waar u ontevreden over bent. Mochten we er toch niet samen uitkomen, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de onafhankelijke, externe klachtencommissie van Stichting Facit.

Als u na behandeling van uw klacht door de klachtencommissie nog niet tevreden bent kunt u contact opnemen met De Geschillencommissie Zorg, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
Kijk op de website van De Geschillencommissie Zorg voor de procedure en het reglement.

Klachtenbeleid

De gehele procedure voor de behandeling van klachten binnen Vilente staat beschreven in het Klachtenbeleid Cliënten Vilente.
Download hier het Klachtenbeleid van Vilente, of vraag deze op bij het bestuurssecretariaat (088 – 0321 310 of info@vilente.nl).