Overdal

Lebretweg 2, 6861 ZW Oosterbeek, T 026 – 339 77 00, E overdal at vilente dot nl

Overdal ligt midden in het centrum van Oosterbeek. De locatie kijkt uit op de gezellige, levendige hoofdstraat met winkels en een mooie tuin. Overdal vierde in 2012 haar 40-jarige bestaan en heeft met recht een heel eigen en betrokken karakter. De zorgteams bieden professionele zorg aan bewoners die door lichamelijke beperkingen niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen.

In Overdal wonen cliënten van Siza, bewoners met een verstandelijke beperking en bewoners van het RIBW met een geestelijke aandoening. Daarnaast werkt Overdal samen met Krachtvaardig, die jongeren met een achterstand tot de arbeidsmarkt op weg helpt. Overdal is daardoor een levendige locatie, die midden in de maatschappij staat.

De appartementen zijn 27m² groot. De appartementen hebben een eigen douche, keuken en toilet. Overdal biedt ook ruimte voor wie tijdelijk extra zorg nodig heeft en even niet thuis kan wonen.

Activiteiten

Er worden veel activiteiten georganiseerd die erg in trek zijn bij de bewoners van Overdal, zoals het jaarlijkse carnavalsfeest.  Een overzicht van de activiteiten die we organiseren kunt u bekijken via Activiteitenoverzicht Overdal. U ziet dan de wekelijkse activiteiten en de extra activiteiten. Ook buurtbewoners zijn daarbij van harte welkom.

Eigen bijdrage en indicatie

Heeft u een Wlz-indicatie voor zorg met verblijf, dan betaalt u een eigen bijdrage. Uw bijdrage voor zorg met verblijf hangt af van uw persoonlijke omstandigheden (inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling). Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent uw eigen bijdrage. U ontvangt een factuur van het CAK om uw eigen bijdrage te betalen. Op de website van het CAK kunt u de hoogte van uw eigen bijdrage berekenen.

 

Praktische zaken

Indicatie voor wonen in Overdal

Voor wonen in Overdal heeft u een indicatie nodig. Vilente Klantadvies kan u daarbij helpen en in sommige gevallen de indicatie ook voor u regelen. Neem contact op met Vilente Klantadvies via 088 – 0321 321 of klantadviseur@vilente.nl

Zorgleefplan

Samen maken we afspraken over de zorg en behandeling. Met u en met uw naasten. Minimaal twee keer per jaar kijken we samen of de afspraken nog passen bij uw wensen en behoeften. Waar nodig passen we die dan weer aan. Een eerstverantwoordelijk verzorgende is uw vaste contactpersoon.

Partneropname en logeren

In Overdal is het mogelijk om samen met uw partner te komen wonen. Uw persoonlijke situatie, die van uw partner, uw indicatie en de mogelijkheden van de locatie, maken dat onze klantadviseurs u hier graag persoonlijk over informeren. Wanneer de situatie daarom vraagt, is er voor naasten en andere betrokkenen de mogelijkheid om te blijven logeren en gebruik te maken van de maaltijdvoorziening. Ook hierover kunnen onze klantadviseurs u informeren

Faciliteiten woonzorgcentrum

Kapper en pedicure

U kunt een afspraak maken met de kapster of de pedicure. Zij ontvangen u graag in hun salon op de begane grond.

Wasregeling

Vilente werkt samen met Wasserij Barth Slijkhuis. Wanneer u bij Vilente komt wonen, ontvangt u uitgebreide informatie en een tarievenlijst van de wasserij. U kunt met hen een overeenkomst sluiten en uw wasgoed door Wasserij Slijkhuis laten verzorgen. Wanneer u bedlinnen, handdoeken en washandjes van Vilente gebruikt, worden deze kosteloos voor u gewassen.

Cliëntenraad Overdal

De cliëntenraad van Overdal vertegenwoordigt de bewoners en hun naasten. Zij adviseren Vilente gevraagd en ongevraagd over verschillende thema’s die bijdragen aan goede zorg voor onze clienten. Zij zijn te bereiken via clientenraadoverdal@vilente.nl. Meer informatie over de cliëntenraad vindt u op deze pagina.

Prijzen

Voor een overzicht en prijzen van onze zorg en diensten, kijkt u op de pagina Zorg, diensten en tarieven. Of u neemt contact op met Vilente Klantadvies.

Zorg is altijd dichtbij wanneer u woont in Overdal. Wilt u ook wonen bij Vilente? Neem contact op met Vilente Klantadvies.

 

Waarom Overdal?

  • Centrum Oosterbeek op loopafstand
  • Ruime appartementen
  • Levendige locatie
  • Tijdelijk verblijf mogelijk