St. Barbara

Minister Aalbersepark 1, 6711 NT Ede, T 0318 – 659 999, E st dot barbara at vilente dot nl

St. Barbara is een verpleeghuis en een moderne, warm ingericht locatie. Het is gelegen vlakbij station Ede-Wageningen, in een groene omgeving en toch midden in de wijk. De zorgteams hebben veel ervaring in de zorg voor mensen met dementie en psychische aandoeningen die veroorzaakt zijn door ouderdom. St. Barbara biedt hen een veilige omgeving, met veel oog voor privacy en bewegingsvrijheid.

De mooie appartementen zijn 46 tot 55 m² groot en beschikken over een eigen douche, keuken en toilet. Direct na binnenkomst op de locatie, komt u in het Grand Café: een ontmoetingsplaats voor bewoners, naasten en buurtbewoners. Voor mensen met vergevorderde dementie biedt St. Barbara vier groepswoningen, ieder voor acht bewoners. Ook daar gaat alles zoveel mogelijk als thuis.

Groepswoningen

Voor mensen met dementie heeft St. Barbara vier groepswoningen. Iedere woning biedt ruimte aan acht bewoners. Per twee appartementen maakt men gebruik van een gezamenlijke badkamer. In de groepswoningen gaat alles zoveel mogelijk zoals thuis. Ontmoeting, veiligheid en samen dingen doen staan voorop. In de groepswoningen is het ‘thuisgevoel’ erg belangrijk. De inrichting en activiteiten zijn erop gericht om de bewoners de fijne en vertrouwde dingen van vroeger te laten ervaren. Vanuit de groepswoningen hebben bewoners toegang tot de binnentuin.

Activiteiten

Ontmoeting en samen dingen doen krijgen veel aandacht in St. Barbara. De activiteiten zijn erop gericht om de bewoners de fijne en vertrouwde dingen van vroeger te laten ervaren en hen daarbij te stimuleren om ook vandaag van het leven te genieten. Een overzicht van de activiteiten die we organiseren kunt u bekijken via bijzondere activiteiten St. Barbara. U ziet dan de wekelijkse activiteiten en de extra activiteiten. Ook buurtbewoners zijn daarbij van harte welkom.

Eigen bijdrage en indicatie

Heeft u een Wlz-indicatie voor zorg met verblijf, dan betaalt u een eigen bijdrage. Uw bijdrage voor zorg met verblijf hangt af van uw persoonlijke omstandigheden (inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling). Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent uw eigen bijdrage. U ontvangt een factuur van het CAK om uw eigen bijdrage te betalen. Op de website van het CAK kunt u de hoogte van uw eigen bijdrage berekenen.

Praktische zaken

Indicatie voor wonen in St. Barbara

Voor wonen in St. Barbara heeft u een indicatie nodig. Vilente Klantadvies kan u daarbij helpen en in sommige gevallen de zorgindicatie ook voor u regelen. Neem contact op met Vilente Klantadvies via 088 – 0321 321 of klantadviseur@vilente.nl

Zorgleefplan

Samen maken we afspraken over de zorg en behandeling. Met u en met uw naasten. Minimaal twee keer per jaar kijken we samen of de afspraken nog passen bij uw wensen en behoeften. Waar nodig passen we die dan weer aan. Een eerstverantwoordelijk verzorgende is uw vaste contactpersoon.

Partneropname en logeren

In St. Barbara is het mogelijk om samen met uw partner te komen wonen. Uw persoonlijke situatie, die van uw partner, uw indicatie en de mogelijkheden van de locatie, maken dat onze klantadviseurs u hier graag persoonlijk over informeren. Wanneer de situatie daarom vraagt, is er voor naasten en andere betrokkenen de mogelijkheid om te blijven logeren en gebruik te maken van de maaltijdvoorziening. Ook hierover kunnen onze klantadviseurs u informeren.

Faciliteiten woonzorgcentrum

Gezellige huiskamers

Per woongroep of unit is er een gezellige huiskamer waar bewoners samen kunnen komen.
Bewoners kunnen hier ook onder begeleiding van medewerkers of vrijwilligers meedoen aan
verschillende activiteiten, zoals samen koffiedrinken, de maaltijd voorbereiden, de krant lezen of een spelletje spelen.

Kapper en pedicure

U kunt een afspraak maken met de kapster of de pedicure. Zij komen dan bij u langs.

Wasregeling

Vilente werkt samen met Wasserij Barth Slijkhuis. Wanneer u bij Vilente komt wonen, ontvangt u uitgebreide informatie en een tarievenlijst van de wasserij. U kunt met hen een overeenkomst sluiten en uw wasgoed door Wasserij Slijkhuis laten verzorgen. Wanneer u bedlinnen, handdoeken en washandjes van Vilente gebruikt, worden deze kosteloos voor u gewassen.

Cliëntenraad St. Barbara

De cliëntenraad van St. Barbara vertegenwoordigt de bewoners en hun naasten. Zij adviseren Vilente gevraagd en ongevraagd over verschillende thema’s die bijdragen aan goede zorg voor onze cliënten. Zij zijn te bereiken via clientenraadbarbara@vilente.nl. Meer informatie over de cliëntenraad vindt u op deze pagina.

 

Prijzen

Voor een overzicht en prijzen van onze zorg en diensten, kijkt u op de pagina Zorg, diensten en tarieven. Of u neemt contact op met Vilente Klantadvies.

Zorg is altijd dichtbij wanneer u woont in St. Barbara. Wilt u ook wonen bij Vilente? Neem contact op met Vilente Klantadvies.

 

Waarom St. Barbara?

  • Intensieve zorg & behandeling
  • Openbaar vervoer dichtbij
  • Beweegpark voor jong en oud
  • Ontmoetingscentrum