Bewoners Vilente St. Barbara enthousiast over ‘belevenistafel’

“Bijzonder wat je daar allemaal mee kunt!”, zeiden bewoners van woonzorgcentrum St. Barbara toen zij de ‘belevenistafel’ uitprobeerden. Afgelopen dinsdag namen zij de interactieve tafel officieel in ontvangst. “Ook familie, collega’s en vrijwilligers reageerden enthousiast. Iedereen wil graag meedoen”, zegt medewerker Karin Terbonssen. Met behulp van het Nationaal Ouderenfonds, een donatie van de Stichting vrienden van St. Barbara en activiteiten waarmee het woonzorgcentrum geld inzamelde, kon de aanschaf gerealiseerd worden.

Overhandiging belevenistafel StBarbara 13 maart 2018_5 Overhandiging belevenistafel StBarbara 13 maart 2018_4

De belevenistafel verbindt mensen en zorgt ervoor dat je op een speelse manier het geheugen traint. “Het belangrijkste kenmerk van de belevenistafel is toch wel dat mensen gezellig samen aan tafel zitten om een spelletje te spelen of een puzzel op te lossen”, vindt Karin Terbonssen, coördinator Welzijn van St. Barbara.

Karin vertelt over een bewoner met dementie die aanschoof. “Er zwommen allemaal visjes over de tafel. Hij kreeg al snel door dat als hij zijn vinger op de tafel hield, die visjes er vanzelf naartoe zwommen. Prachtig vond hij dat. Toen iemand anders de visjes naar zich toe probeerde te halen, zorgde hij ervoor dat hij zijn vinger niet van het beeldscherm haalde.” Er staan veel verschillende spellen op de belevenistafel. “De praatplaten van bijvoorbeeld een woonkamer van vroeger, met formica tafeltjes en een ouderwetse televisie, zorgden voor veel herkenning en brachten gesprekken op gang. De interactieve spellen sluiten mooi aan bij de belevingswereld van ouderen. En het helpt om apathie en passiviteit van ouderen met dementie te doorbreken”, aldus Karin. “Ook is het een mooie manier om contact te maken met elkaar.”

Overhandiging belevenistafel StBarbara 13 maart 2018_3   Overhandiging belevenistafel StBarbara 13 maart 2018_1