De Pleinen

Pollenstein 174, 6714 DH Ede, T 0318 - 659 222, E pleinen at vilente dot nl

Woonzorgcentrum De Pleinen is een stijlvolle locatie, gelegen naast winkelcentrum Bellestein in Ede. De wijk is levendig en actief en dat brengt ook gezelligheid in de locatie. De huiskamers en het Grand Café bieden ruimte voor ontmoetingen en activiteiten.

In De Pleinen kunt u comfortabel en veilig wonen wanneer u een indicatie heeft voor langdurige, intensieve verpleeghuiszorg. De appartementen zijn 45 tot 55 m² en beschikken over een eigen douche, keuken en toilet. Uw woning is ruim en licht en u kunt het naar uw eigen smaak inrichten. Samen zorgen we voor een huiselijke sfeer.

Groepswoningen

Voor mensen met dementie heeft De Pleinen vier groepswoningen. Iedere woning biedt ruimte aan acht bewoners. Per twee appartementen maakt men gebruik van een gezamenlijke badkamer. In de groepswoningen gaat alles zoveel mogelijk zoals thuis. Ontmoeting, veiligheid en samen dingen doen staan voorop. In de groepswoningen is het ‘thuisgevoel’ erg belangrijk. De inrichting en activiteiten zijn erop gericht om de bewoners de fijne en vertrouwde dingen van vroeger te laten ervaren. Vanuit de groepswoningen hebben bewoners toegang tot de grote binnentuin.

Activiteiten

In de huiskamers organiseren wij gezellige momenten, drinken we samen koffie of doen we een spelletje. De Pleinen heeft veel betrokken vrijwilligers die graag een praatje of wandeling met de bewoners maken. Ook kan er gezamenlijk gekookt en gegeten worden in de huiskamers. Het Grand Café is de plek waar we soms grotere activiteiten organiseren, zoals gezamenlijk kijken naar het defilé op 5 mei. Een overzicht van de activiteiten die we organiseren kunt u bekijken via > Activiteitenoverzicht De Pleinen en Bijzondere activiteiten De Pleinen. U ziet dan de wekelijkse activiteiten en de extra activiteiten. Ook buurtbewoners zijn daarbij van harte welkom.

Eigen bijdrage en indicatie

Heeft u een Wlz-indicatie voor zorg met verblijf, dan betaalt u een eigen bijdrage. Uw bijdrage voor zorg met verblijf hangt af van uw persoonlijke omstandigheden (inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling). Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent uw eigen bijdrage. U ontvangt een factuur van het CAK om uw eigen bijdrage te betalen. Op de website van het CAK kunt u de hoogte van uw eigen bijdrage berekenen

Praktische zaken

Indicatie voor wonen in De Pleinen

Voor wonen in De Pleinen heeft u een indicatie nodig. Vilente Klantadvies kan u daarbij helpen
en in sommige gevallen de indicatie ook voor u regelen. Neem contact op met Vilente Klantadvies via
088 – 0321 321 of klantadviseur@vilente.nl

Zorgleefplan

Samen maken we afspraken over de zorg en behandeling. Met u en met uw naasten. Minimaal twee keer per jaar kijken we samen of de afspraken nog passen bij uw wensen en behoeften. Waar nodig passen we die dan weer aan. Een eerstverantwoordelijk verzorgende is uw vaste contactpersoon.

Partneropname en logeren

In De Pleinen is het mogelijk om samen met uw partner te komen wonen. Uw persoonlijke situatie, die van uw partner, uw indicatie en de mogelijkheden van de locatie, maken dat onze klantadviseurs u hier graag persoonlijk over informeren. Wanneer de situatie daarom vraagt, is er voor naasten en andere betrokkenen de mogelijkheid om te blijven logeren en gebruik te maken van de maaltijdvoorziening. Ook hierover kunnen onze klantadviseurs u informeren.

Faciliteiten woonzorgcentrum

Gezellige huiskamers

Per unit of woongroep is er een gezellige huiskamer waar bewoners samen kunnen komen. Bewoners kunnen hier ook onder begeleiding van medewerkers of vrijwilligers meedoen aan verschillende activiteiten, zoals samen koffiedrinken, de maaltijd voorbereiden, de krant lezen of een spelletje spelen.

Kapper en pedicure

U kunt een afspraak maken met de kapster of de pedicure. Zij komen dan bij u langs.

Wasregeling

Vilente werkt samen met Wasserij Barth Slijkhuis. Wanneer u bij Vilente komt wonen, ontvangt u uitgebreide informatie en een tarievenlijst van de wasserij. U kunt met hen een overeenkomst sluiten en uw wasgoed door Wasserij Slijkhuis laten verzorgen. Wanneer u bedlinnen, handdoeken en washandjes van Vilente gebruikt, worden deze kosteloos voor u gewassen.

Cliëntenraad De Pleinen

De cliëntenraad van De Pleinen vertegenwoordigt de bewoners en hun naasten. Zij adviseren Vilente gevraagd en ongevraagd over verschillende thema’s die bijdragen aan goede zorg voor onze cliënten. Zij zijn te bereiken via clientenraadpleinen@vilente.nl. Meer informatie over de cliëntenraad vindt u op deze pagina.

Prijzen

Voor een overzicht en prijzen van onze zorg en diensten, kijkt u op de pagina Zorg, diensten en tarieven. Of u neemt contact op met Vilente Klantadvies.

Zorg is altijd dichtbij wanneer u woont in De Pleinen. Wilt u ook wonen bij Vilente? Neem contact op met Vilente Klantadvies.

 

Waarom De Pleinen?

  • Gelegen naast winkelcentrum Bellestein
  • Zeer ruime appartementen
  • Groepswonen
  • Levendige wijk