De Molenberg

Molenberg 2, 6862 EZ Oosterbeek, T 026 – 333 44 81, E molenberg at vilente dot nl

De Molenberg is een verpleeghuis voor mensen met dementie of een psychische aandoening, meestal vanwege ouderdom. De locatie ligt net buiten het centrum van Oosterbeek, naast het prachtige Bato’s Park. Een fijne omgeving voor een wandelingetje naar de winkels of naar het groene park.

 

In De Molenberg zijn groepswoningen voor in totaal 46 bewoners. De groepen zelf bestaan uit 7 tot 14 bewoners. Ook de bewoners van de aanleunwoningen van Woonzorg Nederland, kunnen gebruik maken van de faciliteiten van De Molenberg. In De Molenberg heeft iedereen een eigen slaapkamer. Daarnaast is er per groep een gezamenlijke huiskamer. In de groepswoningen gaat alles zoveel mogelijk zoals thuis. Ontmoeting, veiligheid en samen dingen doen, staan voorop. In de groepswoningen is het ‘thuisgevoel’ erg belangrijk. De inrichting en het welzijn zijn erop gericht om de bewoners de fijne en vertrouwde dingen van vroeger te laten ervaren.

Merkbaar mensgericht

In De Molenberg verleent Vilente zorg via het concept ‘Samengesteld Gezin’. Onder Samengesteld Gezin verstaan wij alle bewoners die samen leven in een woning, hun naasten, vrijwilligers en medewerkers. In het “huisgesprek” wordt het algemeen functioneren van het ‘Samengesteld Gezin‘  gesproken. Op die manier hebben de naasten veel inspraak in de zorg op De Molenberg.

Activiteiten

In de huiskamers eten we gezamenlijk, organiseren wij koffiemomenten, begeleiden vrijwilligers een gezellige spelletjesmiddag, of organiseren wij andere activiteiten. Zo geven we structuur aan de dag voor onze bewoners.

Eigen bijdrage en indicatie

Heeft u een Wlz-indicatie voor zorg met verblijf, dan betaalt u een eigen bijdrage. Uw bijdrage voor zorg met verblijf hangt af van uw persoonlijke omstandigheden (inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling). Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent uw eigen bijdrage. U ontvangt een factuur van het CAK om uw eigen bijdrage te betalen. Op de website van het CAK kunt u de hoogte van uw eigen bijdrage berekenen.

Praktische zaken

Indicatie voor wonen in De Molenberg

Voor wonen in De Molenberg heeft u een indicatie nodig. Vilente Klantadvies kan u daarbij helpen
en in sommige gevallen de indicatie ook voor u regelen. Neem contact op met Vilente Klantadvies via
088 – 0321 321 of klantadviseur@vilente.nl

Zorgleefplan

Samen maken we afspraken over de zorg en behandeling. Met u en met uw naasten. Minimaal twee keer per jaar kijken we samen of de afspraken nog passen bij uw wensen en behoeften. Waar nodig passen we die dan weer aan. Een eerstverantwoordelijk verzorgende is uw vaste contactpersoon.

Partneropname en logeren

In De Molenberg is het mogelijk om samen met uw partner te komen wonen. Uw persoonlijke situatie, die van uw partner, uw indicatie en de mogelijkheden van de locatie, maken dat onze klantadviseurs u hier graag persoonlijk over informeren. Wanneer de situatie daarom vraagt, is er voor naasten en andere betrokkenen de mogelijkheid om te blijven logeren en gebruik te maken van de maaltijdvoorziening. Ook hierover kunnen onze klantadviseurs u informeren

Faciliteiten woonzorgcentrum

Gezellige huiskamers

Per woongroep is er een gezellige huiskamer waar bewoners samen kunnen komen. Bewoners kunnen hier ook onder begeleiding van medewerkers of vrijwilligers meedoen aan verschillende activiteiten, zoals samen koffiedrinken, de maaltijd voorbereiden, de krant lezen of een spelletje spelen.

Kapper en pedicure

U kunt een afspraak maken met de kapster of de pedicure. Zij komen dan bij u langs.

Wasregeling

Vilente werkt samen met Wasserij Barth Slijkhuis. Wanneer u bij Vilente komt wonen, ontvangt u uitgebreide informatie en een tarievenlijst van de wasserij. U kunt met hen een overeenkomst sluiten en uw wasgoed door Wasserij Slijkhuis laten verzorgen. Wanneer u bedlinnen, handdoeken en washandjes van Vilente gebruikt, worden deze kosteloos voor u gewassen.

Cliëntenraad De Molenberg

De cliëntenraad van De Molenberg vertegenwoordigt de bewoners en hun naasten. Zij adviseren Vilente gevraagd en ongevraagd over verschillende thema’s die bijdragen aan goede zorg voor onze cliënten. Zij zijn te bereiken via clientenraadmolenberg@vilente.nl. Meer informatie over de cliëntenraad vindt u op deze pagina

Prijzen

Voor een overzicht en prijzen van onze zorg en diensten, kijkt u op de pagina Zorg, diensten en tarieven. Of u neemt contact op met Vilente Klantadvies.

Zorg is altijd dichtbij wanneer u woont in De Molenberg. Wilt u ook wonen bij Vilente? Neem contact op met Vilente Klantadvies.

 

Waarom De Molenberg?

  • Mooi gelegen vlakbij winkels
  • Dichtbij het prachtige Bato’s Park
  • Gezamenlijke huiskamers
  • Ontmoetingscentrum