Voor meer informatie over Dagbesteding en Ontmoetingscentra

088 - 0321 321
klantadviseur@vilente.nl

Dagbesteding en Ontmoetingscentra

Het Ontmoetingscentrum is een professionele dagbesteding met ontspanning, activiteiten en leuke contacten. Onder begeleiding van beroepskrachten en vrijwilligers is er een gevarieerd dagprogramma dat meer structuur kan bieden in het dagelijks leven.

Gevarieerd programma, binnen- en buitenshuis
Soms lukt het niet meer om de dag zelfstandig, of op een voor u zinvolle manier door te brengen. Bijvoorbeeld omdat u door vergeetachtigheid, psychische klachten of omdat u minder goed ter been bent, niet meer zo goed de dagelijkse activiteiten kunt ondernemen of contacten kunt onderhouden. Voor sommige ouderen kan dit heel eenzaam zijn. In een aantal woonzorgcentra van Vilente vindt u een Ontmoetingscentrum:

Het Beekdal in Heelsum, open op dinsdag en donderdag van 9.00 tot 16.00 uur
De Molenberg in Oosterbeek, open op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur
Pieter Pauw in Wageningen, open op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot  16.00
St. Barbara in Ede, open op maandag tot en met vrijdag van 9.45 tot 16.00

Hier komen ouderen een paar keer in de week bij elkaar. De Ontmoetingscentra werken veel met thema’s die zij afstemmen op de interesses van de bezoekers. Ook maakt u gezamenlijk uitstapjes.

Dagbesteding
Woonzorgcentrum Pieter Pauw in Wageningen biedt al sinds 2003 professionele dagbesteding voor mensen met een psychogeriatrische aandoening of Parkinson. Ook vindt u daar speciale programma’s voor hoogopgeleide mensen met dementie.