Voor meer informatie over Dagbesteding en Ontmoetingscentra

088 - 0321 321
klantadviseur@vilente.nl

Dagbesteding en Ontmoetingscentra

Het Ontmoetingscentrum is een professionele dagbesteding met ontspanning, activiteiten en leuke contacten. Onder begeleiding van beroepskrachten en vrijwilligers is er een gevarieerd dagprogramma dat meer structuur kan bieden in het dagelijks leven.

Gevarieerd programma, binnen- en buitenshuis
Soms lukt het niet meer om de dag zelfstandig, of op een voor u zinvolle manier door te brengen. Bijvoorbeeld omdat u door vergeetachtigheid, psychische klachten of omdat u minder goed ter been bent, niet meer zo goed de dagelijkse activiteiten kunt ondernemen of contacten kunt onderhouden. In een aantal woonzorgcentra van Vilente vindt u een Ontmoetingscentrum, waar u gelijkgestemden tegenkomt en u van harte welkom bent:

De Molenberg in Oosterbeek, open op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur
Pieter Pauw in Wageningen, open op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot  16.00
St. Barbara in Ede, open op maandag tot en met vrijdag van 9.45 tot 16.00

De Ontmoetingscentra werken veel met thema’s die zij afstemmen op uw interesses. Ook maakt u gezamenlijk uitstapjes. De bewoners van de woonzorgcentra  waar een Ontmoetingscentrum gehuisvest is, hebben hun eigen activiteiten in de eigen huiskamer.

Voor het bezoeken van het Ontmoetingscentrum heeft u een indicatie WMO of WLZ van de gemeente nodig.

Dagbesteding
Woonzorgcentrum Pieter Pauw in Wageningen biedt al sinds 2003 professionele dagbesteding voor mensen met een psychogeriatrische aandoening of Parkinson. Ook vindt u daar speciale programma’s voor hoogopgeleide mensen met dementie.