Plannen voor tijdelijke woningen op het Overdal-terrein

Sinds de sloop in mei van zorgcentrum Overdal is het terrein op de hoek van de Utrechtseweg en de Lebretweg in Oosterbeek leeg. De plannen voor het bouwen van een nieuwe locatie voor mensen met een zorgvraag kunnen voorlopig nog niet uitgevoerd worden. De vraag is wat er op korte termijn wel kan op het terrein in het centrum van Oosterbeek. Vilente en gemeente zijn daarover in gesprek gegaan. Ook woningcorporatie Vivare is aangesloten bij die gesprekken. 

Verhuur grond aan de gemeente
Wij verhuren de grond voor de komende vijf jaar aan de gemeente Renkum. “Dit geeft zowel ons als de gemeente de gelegenheid om alle ontwikkelingen op gebied van zorg, wonen en welzijn binnen Centrum Oosterbeek goed op elkaar af te stemmen. Tegelijkertijd kunnen we zo bijdragen aan de opgave van de gemeente om tijdelijke huisvesting te realiseren,” licht Ton Poos, bestuurder van Vilente, de keuze voor verhuur van de grond toe. 

De plannen voor korte termijn 
De gemeente wil ongeveer 50 tijdelijke woningen op het terrein realiseren. 10 van die woningen verhuurt Vivare aan starters, statushouders en spoedzoekers. De rest van de woningen, ongeveer 40, wordt het tijdelijke thuis van ongeveer 100 Oekraïense vluchtelingen. Bij alles wat er gebeurt, kijken alle partijen goed hoe dat past in de plannen voor het centrum van Oosterbeek en betrekken zo veel mogelijk de omwonenden daarbij.

Veel gestelde vragen

Was het oude gebouw niet geschikt voor de huisvesting van Oekraïense vluchtelingen?

De aanleiding voor de sloop van Overdal, was dat het oude pand niet meer voldeed aan de eisen voor prettige en veilige huisvesting. Toen de oorlog uitbrak en er Oekraïense vluchtelingen een onderkomen zochten, heeft de gemeente contact gezocht met Vilente. Ondanks dat het pand van binnenuit al was gesloopt, is door de aannemer geïnventariseerd wat mogelijk zou zijn. De brandveiligheid was niet te waarborgen, nutsvoorzieningen waren afgesloten en de liften waren niet betrouwbaar meer. Het zou een grote investering vragen om het pand vanuit de ingezette sloop weer bewoonbaar te maken. Er is toen gekozen om de sloop door te zetten.  

Waarom gingen de eerdere nieuwbouwplannen niet door volgens planning?

De reden dat onze plannen in eerste instantie zijn aangepast, had verschillende oorzaken: 

  • de geplande sloop had vertraging opgelopen. Onder andere doordat een onderhuurder in overleg iets langer bleef zitten dan gepland. Toen gestart zou worden met de buitensloop zijn er vleermuizen gevonden.  Omdat dit een beschermde diersoort is, mocht er alleen gesloopt worden na het nemen van maatregelen zoals het plaatsen van vleermuiskasten.  
  • het proces van de bestemmingsaanvraag duurde langer dan gepland 
  • omwonenden hadden diverse bezwaren aangetekend op het gebied van parkeren, verkeer door de wijk en het groen 

Waarom worden de nieuwbouwplannen nu niet uitgevoerd?

In eerste instantie konden de nieuwbouwplannen niet uitgevoerd worden, door redenen zoals hierboven benoemd. Ook het overheidsbeleid veranderde, waardoor Vilente geen zogenaamde ‘intramurale’ plekken voor wonen met zorg erbij mocht bouwen. Dit mogen alleen appartementen zijn waarbij mensen zelf de huur betalen en Vilente de zorg levert. Dit is een totaal andere invalshoek met gevolgen voor het ontwerp, de betaalbaarheid en organisatie van de zorg.  
 
Door de maatschappelijke ontwikkelingen in de zorg, en wijzigingen in het overheidsbeleid, onderzoeken wij nu wat de impact hiervan is op de nieuwe plannen voor het Overdal-terrein. Ook op personeel gebied gebeurt er veel, zorg wordt zwaarder en ouderen blijven langer thuis wonen: al die ontwikkelingen beïnvloeden wat we nodig hebben in het nieuwe gebouw. We zagen al dat onze eerdere nieuwbouwplannen niet meer goed aansloten op wat we straks nodig hebben.  

Wat komt er in de toekomst op het Overdal-terrein?

Vilente wil ook in de toekomst op de best mogelijke manier ‘wonen en zorg voor ouderen’ aanbieden. Dit vanuit de gedachte van een ‘woonzorgcirkel’ waarbij in elke wijk passende woningen zijn voor mensen met een zorgvraag en waar faciliteiten, ontmoeten en welzijn dichtbij zijn. Omdat Overdal en de locatie De Molenberg dichtbij elkaar liggen in het centrum van Oosterbeek, zou hier een zogenaamde woonzorgcirkel ontstaan. Er zal dan gekeken worden welke functie elk gebouw heeft in deze woonzorgcirkel. 

Wij verhuren nu dus de grond voor de komende vijf jaar aan de gemeente. Dit geeft zowel ons als de gemeente de gelegenheid om alle ontwikkelingen op gebied van zorg, wonen en welzijn binnen Centrum Oosterbeek goed op elkaar af te stemmen. Tegelijkertijd kunnen we zo bijdragen aan de opgave van de gemeente om tijdelijke huisvesting te realiseren.

Zijn de omwonenden van het oude Overdal-terrein geïnformeerd?

Donderdag 30 november zijn omwonenden en andere belanghebbenden geïnformeerd over de plannen. Samen met gemeente Renkum en Vivare kijken wij terug op een goede en waardevolle bijeenkomst. Er waren ongeveer 50 mensen aanwezig. De aanwezigen stelden goede vragen en lieten een paar kritische geluiden horen, met name over de verkeerssituatie. Die punten krijgen aandacht in het vervolg. 

Waar kan ik vragen stellen?

Uw vragen over de plannen op de korte termijn en in samenwerking met de gemeente Renkum en Vivare kunt u stellen via centrumoosterbeek@renkum.nl

Uw vragen over de plannen op de lange termijn kunt u stellen via het mailadres: nieuwbouwoverdal@vilente.nl

Hoe blijf ik op de hoogte?

U wordt op de hoogte gehouden via de website van Vilente en de lokale media. Als uw e-mailadres of postadres bij ons bekend is, ontvangt u daarop ook informatie. Geef uw gegevens door op nieuwbouwoverdal@vilente.nl als u persoonlijk informatie wenst te ontvangen.