Nieuwbouw Overdal

De ontwikkeling van het nieuwe Overdal in Oosterbeek gaat niet door in de huidige vorm. Wat overeind blijft, is dat er een voorziening komt voor ouderen met een zorgvraag op het terrein van het oude Overdal. Op dit moment kijken wij wat de beste invulling is.

Wij vinden het daarbij belangrijk dat er op de best mogelijk manier ‘wonen met zorg’ kan worden geboden. De reden dat we de plannen aanpassen, heeft verschillende oorzaken:

  • zo heeft de geplande sloop vertraging opgelopen. Onder andere doordat er vleermuizen zijn gevonden. Omdat dit een beschermde diersoort is, mag er alleen gesloopt worden na het nemen van gepaste maatregelen
  • het proces van de bestemmingsaanvraag duurt langer dan gepland
  • omwonenden hebben diverse bezwaren aangetekend op het gebied van parkeren, verkeer door de wijk en het groen
We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. 


Ontwikkelingen volgen

Via deze pagina of de besloten Facebookgroep Nieuwbouw Overdal leest u meer over de ontwikkelingen rondom sloop, herinrichting van het terrein en nieuwbouw. Vragen en opmerkingen over dit project? Mail dan naar nieuwbouwoverdal@vilente.nl.

Veel gestelde vragen

Wanneer start de sloop?

Maandag 1 mei start de daadwerkelijke sloop van Vilente-locatie Overdal aan de Lebretweg 2 in Oosterbeek. Voorwaarde voor de sloop was dat de vleermuizen uit het pand zijn. Hiervoor heeft Vilente maatregelen genomen. Zo is het gehele pand voorzien van zogenoemde exclusion flaps. De vleermuizen kunnen dan wel het pand verlaten, maar niet terug het pand in. Om hun verblijfsplaatsen te vervangen, zijn vleermuiskasten geplaatst op de Bernulphuskerk. De genomen maatregelen hebben gewerkt en de ecoloog heeft na onderzoek groen licht gegeven voor de sloop van het gebouw.

Aannemersbedrijf Roseboom BV gaat slopen met een kraan voorzien van een knijper. Het puin wordt met een mobiele breker klein gemaakt en vervolgens afgevoerd. De aannemer is al eerder begonnen met het opschonen van het terrein, het verwijderen van de struiken en de asbestsanering in de spouwmuren aan de buitenzijde van het pand. Het terrein wordt na de sloop van het pand netjes en strakgetrokken achtergelaten.

Gaat het veel herrie veroorzaken?

Het is helaas onvermijdelijk dat de sloop overlast gaat veroorzaken. Uiteraard doen wij er zoveel mogelijk aan om overlast te voorkomen. Het sloopbedrijf zal waar mogelijk proberen elektrisch te slopen. Alle apparatuur is modern en geluiddempend. Helaas kan niet worden voorkomen dat er gebruik wordt gemaakt van hybride (motorisch) materieel wat geluidsoverlast zal veroorzaken.

Waar kan ik overlast melden?

Heeft u tijdens de opschoon- en sloopwerkzaamheden vragen of opmerkingen? Neem dan contact op het de projectleider van Roseboom. Henk de Kruijf, via telefoonnummer 088 – 600 76 35 of kruijff@roseboom-groep.nl

Wat als er scheuren in mijn huis ontstaan?

Een inspecteur van Visiplan heeft inmiddels een bouwkundige inspectie gedaan van de woningen die met hun perceel grenzen aan het terrein van Overdal. Zo is de huidige situatie van deze percelen en woningen vastgelegd voor de start van de sloop. De betrokkenen hebben een hiervan een rapportage ontvangen.

Hoe wordt de verkeersroute van het bouwverkeer?

Dat is nu nog niet bekend. Hierover gaat Vilente in overleg met de gemeente Renkum.

Hoeveel cliënten gaan er wonen op de nieuwe locatie?

Het plan is nog steeds om te gaan bouwen op het terrein van het oude OverdalDit moet passen binnen de landelijke, maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van zorg en wonen 

Wanneer start de nieuwbouw?

Zodra hierover meer bekend is, vermelden wij dat.

Waar kan ik vragen stellen?

Al uw vragen, kunt u stellen via het mailadres: nieuwbouwoverdal@vilente.nl

Waar kan ik een klacht indienen?

U kunt een klacht indienen via het mailadres: nieuwbouwoverdal@vilente.nl

Hoe word ik op de hoogte gehouden?

U wordt op de hoogte gehouden via de website van Vilente en de lokale media. Als uw e-mailadres of postadres bij ons bekend is, ontvangt u daarop ook informatie. Geef uw gegevens door op nieuwbouwoverdal@vilente.nl als u persoonlijk informatie wenst te ontvangen.