Unieke samenwerking Zinzia en Vilente bezegeld met sleuteloverdracht

Vilente gaat een prachtige, moderne woonvorm voor ouderen met een zware zorgvraag realiseren op locatie Overdal in het centrum van Oosterbeek. “Geweldig dat de bewoners en medewerkers van Overdal tijdens de nieuwbouw in een van de onlangs gerenoveerde locaties van Oranje Nassau’s Oord van Zinzia Zorggroep kunnen wonen en werken”, vindt bestuurder van Vilente, Ton Poos.

Maandag 17 mei kreeg Ton Poos de sleutel van de woonplek waar Vilente tijdelijk gebruik van gaat maken uit handen van bestuurder Hans Somer van Zinzia Zorggroep.

Samenwerking waar we trots op mogen zijn
Hans Somer: “We zijn blij dat we in goed overleg en samenwerking de bewoners van Vilente kunnen verwelkomen. Ik draag de sleutel hierbij dan ook graag over aan de bestuurder van Vilente. Ik zie het als een unieke manier van samenwerking dat we als twee afzonderlijke zorgorganisaties elkaar hierbij helpen. Daar mogen we samen trots op zijn.

We hopen dat de bewoners van Vilente de komende jaren volop mogen genieten van de rustige omgeving midden in de natuur van ons landgoed. Ondertussen zorgen wij dat de locatie steeds duurzamer wordt en krijgt de buitenkant een metamorfose waardoor het over een paar jaar helemaal opgaat in de natuur, volledig passend bij het landgoed.

Ook tijdens nieuwbouw best mogelijke zorg
Ton Poos vult aan: “Ook in de periode van de nieuwbouw in het hartje van Oosterbeek willen wij de best mogelijke zorg bieden aan onze cliënten en ze een veilig thuis geven. Deze locatie met vier grote huiskamers en een atrium in het midden voldoet aan de wensen en behoeften van deze tijd en hier kunnen wij ook de verpleeghuiszorg bieden die bij kleinschalig wonen past.

Dat wij tijdelijk op het terrein van Zinzia kunnen gaan wonen, onderstreept de goede en prettige samenwerking in de regio. Er is een mooie ontwikkeling gaande, waarin we met 7 VVT-organisaties, ziekenhuis Gelderse Vallei en Huisartsen Gelderse Vallei als Vallei Vitaal samenwerken aan het welbevinden van kwetsbare ouderen. Hierdoor wisten Vilente en Zinzia elkaar goed te vinden.”

Verhuizing
Op maandag 7 juni verhuizen de bewoners van locatie Overdal naar hun woning op het terrein van Oranje Nassau’s Oord op de grens Renkum – Wageningen.