Voor meer informatie over Expertisecentrum Mooi-Land

088 - 0321 321
klantadviseur@vilente.nl

Expertisecentrum Mooi-Land

Utrechtseweg 425, 6865 CK Doorwerth, T 088 - 0321 321, E klantadviseur at vilente dot nl

Kortdurend verblijf, diagnostiek, advies en spoedzorg

“Vernieuwen en zorg op maat”

Het prachtig gelegen Expertisecentrum Mooi-Land in Doorwerth biedt een plek voor iedereen die spoedzorg nodig heeft of tijdelijk niet thuis kan wonen. Deze locatie neemt binnen Vilente een unieke plek in. Waar onze andere Vilente locaties plaats bieden aan wonen met zorg, bieden we bij Mooi-Land zorg gericht op eerstelijns- en kortdurend verblijf, diagnostiek, advies en overbruggingszorg voor cliënten met een somatische zorgvraag. Daarnaast bieden we op deze locatie palliatieve zorg en (hoog complexe) zorg na een verblijf in het ziekenhuis.

Vilente ziet graag dat ouderen zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving zichzelf kunnen blijven. Met Expertisecentrum Mooi-Land levert Vilente hier een bijdrage aan. De volgende aspecten staan daarbij centraal:

  • Een plek waar u tijdelijk terecht kunt voor een eerstelijnsverblijf in de vorm van kortdurende zorg, diagnostiek, advies en overbruggingszorg voor maximaal 6 maanden binnen de Wet Langdurige Zorg (WLZ)
  • Behandelzorg die erop gericht is om met u samen vanuit een veranderde situatie te werken naar zo groot mogelijke zelfredzaamheid
  • Totale dienstverlening gericht op spoedige beoordeling van  uw situatie en het schetsen van een bijpassend toekomstperspectief
  • Een helende omgeving waarbinnen alles gericht is op zelfstandigheidsbevordering, gezondheidswinst en eigen regie
  • Een locatie waar Vilente samenwerkt met alle betrokken partijen om een duurzaam vervolg voor u te realiseren

Vilente is in haar werkzame regio één van de grootste aanbieders van kortdurend verblijf en spoedzorg. Met de komst van Mooi-Land heeft Vilente dit verder uitgebouwd. Ook Pieter Pauw in Wageningen en De Klinkenberg in Ede bieden deze zorg.

Lees hier het Magazine dat wij vol trots uitdeelden tijdens de officiële opening van Mooi-Land.

 

 

Waarom Expertisecentrum Mooi-Land?

  • Spoedzorg
  • Kortdurend verblijf
  • Gelegen in bosrijke omgeving
  • Diagnostiek en advies