Het Beekdal

Utrechtseweg 60, 6866 CM Heelsum, T 0317 – 350 021, E beekdal at vilente dot nl

Het Beekdal ligt op loopafstand van het centrum. Een mooie locatie met een grote tuin, grenzend aan de Heelsumse Beek. Op het glooiende en bosrijke terrein is een nieuw woonzorgcentrum verrezen. De gebouwen ‘Oost’ en ‘West’ en de parkachtige tuin zijn volop in gebruik. In Het Beekdal hangt een rustige sfeer, mede ingegeven door de architectuur en inrichting van het gebouw. Het overzicht vanuit de huiskamers op alle appartementen en het gebruik van slimme techniek, maakt het een prettige, vrije en veilige omgeving voor bewoners met dementie.

Er zijn tachtig mooie, lichte en ruime appartementen van 45 m2, elk met een eigen slaapkamer, badkamer en pantry. Op elke verdieping hebben de bewoners de beschikking over een grote en sfeervolle buurtkamer, ieder met eigen terras of balkon. Hier wordt gezamenlijk gekookt en kan samen gegeten worden. Het is ook de plek om elkaar te ontmoeten en gezellige activiteiten te organiseren. Iedere buurtkamer heeft zijn eigen sfeer. Slimme techniek zorgt voor veel bewegingsvrijheid en privacy voor de bewoners. Een veilige omgeving zonder gesloten deuren.

Activiteiten

In de huiskamers wordt zoveel mogelijk als thuis geleefd. Dat betekent dat bewoners, vrijwilligers en medewerkers daar samen het eten voorbereiden, er de maaltijd kunnen gebruiken en koffiedrinken. In Het Beekdal zijn veel betrokken vrijwilligers actief, die samen met de bewoners een wandeling maken, een spelletje spelen of een praatje maken. Geregeld organiseren zij gezamenlijk een gezellige muziekmiddag, of een andere creatieve activiteit.

Eigen bijdrage en indicatie

Heeft u een Wlz-indicatie voor zorg met verblijf, dan betaalt u een eigen bijdrage. Uw bijdrage voor zorg met verblijf hangt af van uw persoonlijke omstandigheden (inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling). Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent uw eigen bijdrage. U ontvangt een factuur van het CAK om uw eigen bijdrage te betalen. Op de website van het CAK kunt u de hoogte van uw eigen bijdrage berekenen.

Praktische zaken

Indicatie voor wonen in Het Beekdal

Voor wonen in Het Beekdal heeft u een indicatie nodig. Vilente Klantadvies kan u daarbij helpen
en in sommige gevallen de indicatie ook voor u regelen. Neem contact op met Vilente Klantadvies via
088 – 0321 321 of klantadviseur@vilente.nl

Zorgleefplan

Samen maken we afspraken over de zorg en behandeling. Met u en met uw naasten. Minimaal twee keer per jaar kijken we samen of de afspraken nog passen bij uw wensen en behoeften. Waar nodig passen we die dan weer aan. Een eerstverantwoordelijk verzorgende is uw vaste contactpersoon.

Partneropname en logeren

In Het Beekdal is het mogelijk om samen met uw partner te komen wonen. Uw persoonlijke situatie, die van uw partner, uw indicatie en de mogelijkheden van de locatie, maken dat onze klantadviseurs u hier graag persoonlijk over informeren. Wanneer de situatie daarom vraagt, is er voor naasten en andere betrokkenen de mogelijkheid om te blijven logeren en gebruik te maken van de maaltijdvoorziening. Ook hierover kunnen onze klantadviseurs u informeren

Faciliteiten woonzorgcentrum

Gezellige buurtkamers

Per 10 appartementen is er een gezellige buurtkamer waar bewoners samen kunnen komen.
Bewoners kunnen hier ook onder begeleiding van medewerkers of vrijwilligers meedoen aan
verschillende activiteiten, zoals samen koffiedrinken, de maaltijd voorbereiden, de krant lezen of een spelletje spelen.

Kapper en pedicure

U kunt een afspraak maken met de kapster of de pedicure. Zij komen dan bij u langs.

Wasregeling

Vilente werkt samen met Wasserij Barth Slijkhuis. Wanneer u bij Vilente komt wonen, ontvangt u uitgebreide informatie en een tarievenlijst van de wasserij. U kunt met hen een overeenkomst sluiten en uw wasgoed door Wasserij Slijkhuis laten verzorgen. Wanneer u bedlinnen, handdoeken en washandjes van Vilente gebruikt, worden deze kosteloos voor u gewassen.

Cliëntenraad Het Beekdal

De cliëntenraad van Het Beekdal vertegenwoordigt de bewoners en hun naasten. Zij adviseren Vilente gevraagd en ongevraagd over verschillende thema’s die bijdragen aan goede zorg voor onze clienten. Zij zijn te bereiken via clientenraadbeekdal@vilente.nl. Meer informatie over de clientenraad vindt u op deze pagina.

Prijzen

Voor een overzicht en prijzen van onze zorg en diensten, kijkt u op de pagina Zorg, diensten en tarieven. Of u neemt contact op met Vilente Klantadvies.

Zorg is altijd dichtbij wanneer u woont in Het Beekdal. Wilt u ook wonen bij Vilente? Neem contact op met Vilente Klantadvies.

 

Waarom Het Beekdal?

  • Glooiende en bosrijke omgeving
  • Ruime appartementen
  • Loopafstand van het centrum
  • Nieuwe locatie met fijne sfeer
  • Ontmoetingscentrum