Mantelzorgsalon van grote waarde  

De geurende koffie, kopjes thee en lekkere gebakjes staan klaar voor ontvangst van de mantelzorgers bij de mantelzorgsalon. Het Maanderzand mag deze feestelijke opening verzorgen. De mantelzorgsalon is een initiatief van Malkander, het Maanderzand en Vilente-locatie St. Barbara. Al langer bestond de wens om een moment van samenzijn voor mantelzorgers vorm te geven. De 3 organisaties hebben de handen ineengeslagen en zijn trots dat het moment eindelijk daar is. 

Verbinding met de buurt 
Metske Santing, sociaal werken van Malkander, opent de avond en verwelkomt alle aanwezigen. Er volgt een korte voorstelronde waarin iedereen het met elkaar eens is dat een avond voor mantelzorgers, waarin men verbinding kan zoeken en vinden met elkaar, van grote waarde is. Zowel voor mantelzorgers waarvan een naaste in het verpleeghuis woont, als ook zeker voor de mantelzorgers die thuis voor iemand zorgen. Dat is het mooie van deze samenwerking van 2 verpleeghuizen en Malkander, die de verbinding maken met de buurt (Ede Centraal) rondom deze twee verpleeghuiszorglocaties.   

Deel al vroeg met je omgeving wat er speelt 
Jan Jong, coördinator Mantelzorgondersteuning Malkander, interviewt tijdens de start van de avond casemanager dementie Jeannette de Nooij en evv’er Geura van Dijk van het Maanderzand. Jeannette ervaart dat nu mensen geacht worden langer thuis te blijven wonen er steeds meer taken terecht komen op het bordje van de mantelzorger.  

Van links naar rechts: Jan, vrijwilliger Gerrie, Geura en Jeannette openen de avond met een kort interview

Dat maakt dat het zorgen steeds zwaarder wordt. Haar tip aan mantelzorgers is dan ook, deel al vroeg met mensen in je omgeving wat er speelt. Vraag hen af en toe te helpen. Met name wanneer de naaste te maken heeft met dementie. Want het kan gebeuren dat diegene zich meer en meer aan 1 persoon, de mantelzorgen, zal vastklampen. Om dit te voorkomen is het fijn wanneer iedereen in die situatie al went dat er af en toe iemand anders is om te ondersteunen. Op die manier zorgt de mantelzorger voor de naaste met dementie en dus ook zeker voor zichzelf.  

Loslaten van de zorg is moeilijk 
Verpleegkundige Geura benoemt dat zij in de praktijk ziet dat het loslaten van de zorg door de mantelzorger ook erg moeilijk is. Vaak heeft de mantelzorger lange tijd gezorgd. Er moet eerst vertrouwen groeien tussen de mantelzorger en een zorgmedewerker om dat een beetje los te kunnen laten. Dat vertrouwen geeft ruimte en rust. Op die manier ziet de mantelzorger dat hij of zij ook af en toe tijd mag nemen voor zichzelf.  

Je gehoord voelen is erg belangrijk 
‘Een ingewikkeld proces’, zo merkt een aanwezige mantelzorger op. Schuldgevoel en verdriet zitten veelal in de weg om te kunnen genieten van de dagelijkse dingen en tijd voor jezelf. Het helpt de mantelzorger wanneer ze zich gehoord voelen en zich niet te veel voelen. Dat zij ervaren dat er bijvoorbeeld tijd en ruimte is om toch even te bellen wanneer men zich zorgen maakt. Geura geeft het voorbeeld dat zij liever heeft dat de mantelzorger even belt om te vragen of hun naaste lekker ligt te slapen in plaats dat de mantelzorger de hele nacht geen oog dicht kan doen. ‘Wij stellen je graag gerust’, zo stelt zij.  

Durf om hulp te vragen 
Jeannette ondersteunt als casemanager de mantelzorger ook in dit proces. ‘Vertel het aan de mensen in je omgeving, dat je mantelzorger bent, wat er met je naaste gebeurt. Vraag hulp hoe moeilijk je het ook vindt’. Jeannette benadrukt dat er hulp is, dit kunnen zij aanbieden of de sociaal werkers van Malkander. Maar de krachtige stap die de mantelzorger daarvoor moeten nemen, is het durven vragen om hulp en deze accepteren. Dit is zeker niet eenvoudig, omdat menig mantelzorger dapper doorstrijdt. Het blijft er echter op neerkomen, dat je pas goed voor de ander kan zorgen, wanneer je in de eerste plaats goed voor jezelf zorgt.  


Je komt allemaal voor hetzelfde bij de mantelzorgsalon
De bezoekers worden uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan. Er zijn een aantal vragen voorbereid. Enerzijds gericht op de verder invulling van de mantelzorgsalon. Alle aanwezigen maken notities op de post-its in hartjesvorm. Men hoopt meer zicht te krijgen en de wegen te leren kennen om aan alle informatie te komen. Iemand anders noteert ‘samenzijn’. En ‘Je komt allemaal voor hetzelfde.’ Gewoon eens andere praat als altijd in gesprek te zijn over de zorgen die je hebt en de zorg die je geeft, wordt ook als erg waardevol beschouwd. Andere vragen, zoals ‘waar ga je het liefst op vakantie?’ leiden tot een luchtiger gesprek of bieden een opening om mooi herinneringen op te halen. 

Malkander denkt ook mee bij praktische zaken 
Ondertussen gaan de vrijwilligers van de mantelzorgsalon rond met glazen drinken en lekkere hapjes. Hun vriendelijke glimlach en goede zorgen voor alle aanwezigen zijn van grote waarde voor de goede sfeer tijdens deze avond. Metske luistert ondertussen aandachtig mee met het gesprek. Ook wanneer er heel praktische vragen aan de orde komen. Zo vertelt een mevrouw dat ze steeds maar problemen heeft met de televisie. Ze komt er maar niet uit, kinderen wonen ver weg en de providers gaan haar veel te vlug. Maar bij wie kan zij dan aankloppen? Ze vindt het fijn te horen dat Malkander ook bij deze praktische zaken met de mensen mee kan denken. 

Verbinding zoeken en verbinding vinden

Je bent niet alleen
Dan volgt de afsluiting van de avond. De allereerste bezoeker(s) van de mantelzorgsalon worden nog verblijdt met een mooi boeket. Moeder (Heleen) en dochter (Heleen) zijn gekomen in de hoop (h)erkennig te vinden bij de andere aanwezigen. Dochter vertelt dat ze hoopt dat haar moeder, waarvan haar echtgenoot nu in het verpleeghuis woont, zal ervaren dat ze echt niet alleen is. Er zijn deelgenoten in de zorgen die zij als mantelzorger ervaart. Op haar beurt bekommert dochter zich weer over haar moeder. Dit schets maar weer hoe ieder op zijn eigen manier in aanraking komt met mantelzorg. Deze verbinding met elkaar aangaan helpt, want zo zegt Heleen ‘mantelzorger is best een eenzaam beroep.’ 

Moeder Heleen, Metske van Malkander en dochter Heleen

Welkom bij de volgende mantelzorgsalon 
De volgende mantelzorgsalon is dinsdag 28 november bij St. Barbara, Minister Aalbersepark 1, Ede. Deze keer start de avond start om 17.00 uur en wordt er soep en een broodje geserveerd.  

Alle mantelzorgers van het Maanderzand, St. Barbara én de mantelzorgers uit de buurt zijn van harte welkom.