Missie & visie

'Onbezorgd oud worden'

Vilente is een energieke onderneming en levert mensgerichte, kwalitatief hoogwaardige zorg en behandeling aan ouderen in de regio. Deze ouderen ervaren zelfvertrouwen door eigen regie en betrokkenheid vanuit hun omgeving. Vilente bereikt dit door samenwerking met anderen.

Dora, Sinan en Lydia hebben geïnspireerd tot de visie van Vilente. Onbezorgd oud worden gaat om een gevoel en beleving.

Wat is ‘onbezorgd oud worden’?

Een manier van oud worden waarbij:
➢ Je het gevoel hebt dat jij in regie bent en je eigen keuzes kunt maken. Zelfvertrouwen en autonomie horen hierbij. Als je door ziekte moeite hebt met keuzes maken, kennen naasten en professionals je levensverhaal zodat je zo veel mogelijk de dingen doet die bij je passen.
➢ Je je prettig voelt en dat in de breedste zin van het woord. Sociaal, fysiek en mentaal, zodat je nog zo veel mogelijk kwaliteit van leven ervaart.
➢ Je je gesterkt voelt door het netwerk om je heen, dat bestaat uit mensen letterlijk en figuurlijk dichtbij en professionele ondersteuning waar dat nodig is.

Planetree: zorg die je jouw dierbaren gunt

Een omgeving waar je je prettig voelt en waar een merkbaar mensgerichte visie in de praktijk wordt gebracht. Dat is goed voor cliënt én medewerker. Planetree is een manier van denken in de zorg waarbij het draait om de mens. Om cliënten, medewerkers, mantelzorgers, familieleden en vrijwilligers.

Vilente koos al in 2012 voor de implementatie van de mensgerichte zorgvisie Planetree omdat dit past bij de visie van Vilente. Wij zien Planetree als middel om de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening continu te verhogen. Waar veel gebruikte kwaliteitsinstrumenten zich met name richten op het systeem, richt Planetree zich op de mens, zowel cliënt als medewerker, en stelt daarbij een gezonde organisatie als randvoorwaarde.