Vilente De Molenberg voldoet aan norm persoonsgerichte zorg

Bestuurder Ton Poos: “Half oktober heeft locatie De Molenberg in Oosterbeek bezoek gehad van de inspectie (IGJ). Onder andere is gekeken naar de mate van persoonsgerichte zorg. Na een gesprek met de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur, volgde een gesprek met de locatiemanager, teamcoach en regiocoördinator, waarna de twee inspecteurs op de locatie zijn rondgegaan. Zij hebben daarbij gesproken met bewoners, medewerkers en dossiers bestudeerd.

Aan het eind van de middag volgde een mondelinge terugkoppeling. Deze terugkoppeling was in het algemeen positief en verliep in een goede sfeer. Zo benadrukte de IGJ met name de goede persoonsgerichte zorg: de medewerkers van De Molenberg kennen hun bewoners echt.

In het inspectierapport dat later volgde, werd dit bevestigd: De Molenberg voldoet aan de norm van persoonsgerichte zorg. De inspectie zegt hierover in het rapport onder andere dat zorgverleners de geschiedenis van de cliënten kennen en deze informatie gebruiken bij de uitvoering van de dagelijkse zorg. Vilente scoort op alle normen van het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg ‘voldoet aan de norm’ of ‘voldoet grotendeels aan de norm’.  De laatste houdt in dat er vooral positieve bevindingen zijn en nog verbetering mogelijk is.

Al met al hebben wij het bezoek met een goed gevoel afgesloten. Grote complimenten voor de medewerkers van De Molenberg en degenen die het bezoek van de inspectie hebben voorbereid”.

Voorbeeld bij norm ‘Cliënten voeren, binnen hun mogelijkheden, zelf regie over leven en welbevinden’
Tijdens gesprekken en observaties hoort en ziet de inspectie zorgverleners de eigen regie van de cliënt versterken. Zorgverleners volgen hierin zoveel mogelijk het ritme van de cliënt. Zo ziet de inspectie een cliënt met loopdrang. Zij staat gedurende de middagmaaltijd op om rond te lopen. Zorgverleners laten haar hierin vrij. Na tien minuten staat een zorgverlener op en begeleidt de cliënt rustig terug naar de tafel. De cliënt gaat zitten en smeert een boterham.