Vilente ondersteunt Pilot Ede-West ‘Mogelijk maken wat nodig is’

‘Mogelijk maken wat nodig is voor mensen met vraag voor ondersteuning.’

“Door in Ede meer samen te werken met verschillende organisaties, willen we voorkomen dat mensen tegen drempels aanlopen als zij op zoek zijn naar bijvoorbeeld zorg.” Maar ook voor andere ondersteuningsvragen kunnen inwoners van Ede-West terecht bij De Wiekslag, vertelt Patricia Vermeulen, locatiemanager van Vilente De Klinkenberg. Voor thema’s als ontmoeting en verbinding, lichamelijke gezondheid, sociale contacten, inkomen en opvoeden biedt een Sociaal Team advies, ondersteuning en hulp.

De Wiekslag is een wijkpost in de wijk Ede-Centraal. Daar vind je dat Sociaal Team, een samenwerkingsverband van verschillende organisaties ui t Ede. Dat Vilente zich nu aansluit bij de pilot is een goed moment,  vindt Patricia. “Vilente biedt al jaren thuiszorg in de wijk. Maar met het in gebruik nemen van De nieuwe Klinkenberg aan de Amsterdamseweg eind mei en nu, iets later dit jaar, Vilente de zorg gaat leveren in de Bunschoterhof, spelen we daar een grotere rol van betekenis. Het is een mooi initiatief van gemeente Ede. De ambities van samenwerken, waarbij niet de organisatie maar de cliënt leidend is, sluiten goed aan bij de manier waarop Vilente werkt.” Samenwerken, delen van kennis en expertise en mogelijk maken wat nodig is, dat is de basis van de pilot. “Samen zoeken naar slimme en praktische oplossingen, waarbij je niet kijkt hoe jouw eigen organisatie daar beter van wordt, maar hoe de cliënt hiermee het beste geholpen is. Dat hopen we hiermee te bereiken.”

Vorige week tekende interim-bestuurder Ton Poos de Intentieverklaring Pilot Ede-West, samen met Vérian, Philadelphia en Het Maanderzand.

Intentieverklaring Pilot Ede_West ondertekend maart 2018

Op de foto rechts Ton Poos van Vilente. In het midden wethouder Gerrie Ligtelijn.