Zorgorganisaties werken samen bij grote incidenten

Deze week tekenden acht zorgdienstverleners op de Veluwe een samenwerkingsovereenkomst om in geval van grote incidenten elkaar te ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning op het gebied van opvang van klanten of inzet van personeel. Ook zegden de organisaties toe expertise te delen op dit gebied.

De samenwerkende organisaties zijn Bethanië, Maanderzand, Neboplus, Norschoten, Opella, Vilente, Zinzia en Zorggroep Ena uit de regio Barneveld/ Ede/Scherpenzeel/Voorthuizen/Wageningen/Renkum. Gelukkig komen grote incidenten niet vaak voor. Maar als het zich voordoet, hebben zorgorganisaties te maken met een groep kwetsbare mensen. Bijvoorbeeld bewoners van verpleeghuizen of mensen die door revalidatie minder mobiel zijn. Hoe te handelen bij een incident is goed geregeld in de vorm van ontruimingsplannen, regelmatige oefeningen en inzet van bedrijfshulpverleners. Daarna is opvang nodig, die bij deze groep kwetsbare klanten extra aandacht vraagt. Iemand met dementie heeft bijvoorbeeld een veilige plek en deskundige begeleiding nodig. Hiervoor kunnen de samenwerkende organisaties een beroep op elkaar doen. Naast deze opvang spraken de organisaties af elkaar te ondersteunen bij grote incidenten, een beroep te kunnen doen op elkaars professionals bij bijvoorbeeld infectieziekten, gezamenlijk crisismanagement up to date te houden en met elkaar oefeningen uit te voeren.

De zorgdienstverleners tekenden de samenwerking bij de brandweerkazerne in Ede. De Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden ontwikkelde een landelijk format om zorgdienstverleners te ondersteunen bij de voorbereiding op grote incidenten. Hierdoor kunnen de organisaties eenvoudiger kennis, ervaring, werkwijzen en menskracht delen en kosten besparen.