Wortell: De zorg van de toekomst draait bij Vilente volledig om cliënten

‘Onze cliënten zijn kwetsbare mensen en erg afhankelijk van hulp en ondersteuning. Omdat techniek tegenwoordig niet weg te denken is bij het bieden van die hulp, moet je erop kunnen vertrouwen dat het werkt’. Dit zegt Hans Santegoeds, manager ICT, in een interview met Wortell. ‘Als je valt, bijvoorbeeld, druk je op een knop en moet je erop kunnen vertrouwen dat het alarm werkt en er iemand komt om te helpen.’ De zorg van de toekomst draait volledig om cliënten.

Hans Santegoeds: ‘Techniek is tegenwoordig een van de pijlers om zorg betaalbaar en beschikbaar te houden. Techniek is ook leuk; onze zorgrobot Sara biedt cliënten zoveel plezier. In de zorg, en zeker ook de ondersteuning zoals IT,  staat de cliënt van Vilente altijd voorop. Elke dag opnieuw zijn IT collega’s én onze leveranciers in de weer om IT dienstverlening die de zorg aan cliënten direct raakt, optimaal te laten functioneren.’

Onbezorgd oud worden

Hans heeft geen omkijken meer naar de basis van Vilente’s IT en dat creëert ruimte voor nieuwe ideeën. ‘Onze koers heet: Onbezorgd oud worden. Dit ‘onbezorgd’ is wat prikkelend, het gaat om zo prettig mogelijk, op jouw manier, oud worden. Dit realiseren we zo veel mogelijk door eerst te kijken naar de inzet van naasten, mantelzorgers en vrijwilligers. Daarna pas de formele zorg en ondersteuning. Partijen in de regio, zoals de wijk, gemeente en provincie moeten nog nauwer  samenwerken om de zorg op elkaar af te stemmen. Maar ook technologie is een deel van de oplossing. Zo zijn we bezig om op onze locaties de zorgvraag beter in kaart te brengen. Wanneer je inzichtelijk hebt welke professionele zorg echt nodig is, kun je met behulp van technologie, zoals artificial intelligence, een optimaal rooster en efficiëntere route maken.’

Klantcase Vilente op website Wortell