Zondag 27 oktober is het WERELD ERGOTHERAPIE DAG!

Om dit niet ongemerkt voorbij te laten gaan, licht het Ergotherapieteam van Vilente graag toe wat zij doen.

Wat houdt ergotherapie in?
Ergotherapie is paramedische zorg, net zoals fysiotherapie, logopedie en diëtetiek. Ergotherapeuten stellen mensen in staat om (opnieuw) hun dagelijkse activiteiten uit te voeren als dat niet meer lukt door lichamelijke of psychische problemen. Dit kunnen simpele handelingen zijn als eten en aankleden, maar ook meer complexe handelingen die te maken hebben met veranderingen in het brein bij de ouder wordende mens. Het werkterrein van de ergotherapeut is groot. Ergotherapie richt zich op zelfredzaamheid, denk bijvoorbeeld aan een goede zithouding als voorwaarde voor een handeling als eten en drinken.

Wat is de werkwijze van de ergotherapeut?
Ergotherapie wordt op locaties van Vilente gegeven, maar ook bij cliënten thuis. Ergotherapie is zorg op maat, de zorg wordt afgestemd op de wensen van de cliënt. De ergotherapeut gaat dus na wat de cliënt belangrijk vindt. Er worden observaties gedaan van de dagelijkse activiteit om zo na te kunnen gaan wat de beperkingen en mogelijkheden zijn. Om een compleet beeld te krijgen overlegt de ergotherapeut ook met de betrokken arts, de fysiotherapeut of andere betrokkenen, zoals mantelzorgers. De ergotherapeut bedenkt oplossingen, trainingen en geeft advies. Voor sommige oplossingen zijn hulpmiddelen of aanpassingen nodig.