Werkzekerheid en een leven lang ontwikkelen in de zorg

Vanuit aantrekkelijk, regionaal werkgeverschap willen zorgorganisaties en onderwijspartners in de Gelderse Vallei beter inspelen op de behoeften van verzorgenden, verpleegkundigen, helpenden en (ambulant) begeleiders.

Door blijvend te kunnen leren, ontwikkelen en werken in de zorg, ben je als zorgprofessional breed inzetbaar en kan jij jouw talent ontwikkelen. Wij willen jou als professional behouden voor de zorgsector in de regio Gelderse Vallei door jou deze mogelijkheden te bieden. Om dit kracht bij te zetten gaan wij met elkaar samenwerken. Met het ondertekenen van de intentieverklaring Regionaal werkgeverschap is hiervoor de basis gelegd.