We hebben zilver!

Vilente Thuiszorg en locatie St. Barbara zijn beloond met de internationale erkenning in de vorm van de Mensgerichte Zorg Certificering: zilver. En daar is iedereen binnen Vilente, die bij deze Planetreecertificering betrokken is, natuurlijk supertrots op. Een mooi staaltje van samenwerking en doorzettingsvermogen. Een aantal direct betrokken collega’s droeg een steentje hieraan bij.

Hoe zat het ook alweer? De organisatie van Planetree reikt de Mensgerichte Zorg Certificering uit om zorgverleners te erkennen die cliëntgerichte zorg omarmen en dit op uitgebreide schaal in de organisatie implementeren. Dat is een proces waar Vilente eigenlijk al sinds 2012 mee bezig is, maar sinds 2018 kreeg het echt handen en voeten, en zijn we ‘voor het echie’ gegaan. Heel wat collega’s hebben de schouders onder het project gezet om de Mensgerichte Zorg Certificering in huis te halen. Ze vertellen er zelf meer over.

Finetuning
Teamcoach Thuiszorg, Ditta Bolderman over het proces: “Mensgerichte zorg in de praktijk passen we al langer toe. Op zich is dat niet nieuw. Je komt bij mensen thuis, in de privésfeer, en helpt ze op een professionele manier.” Maar natuurlijk is er altijd ruimte voor verbeterpunten en finetuning, een van de uitdagende kanten van Planetree, vervolgt Ditta: “Hoe nemen we de (55) medewerkers van Thuiszorg hierin mee? Dat hebben we op een leuke en interactieve manier gedaan.” Niet voor niets is ons doel; veilig en comfortabel ouder worden in uw eigen, vertrouwde omgeving.

Wat vind jij belangrijk?
Ditta: “Ik zie de certificering ook als een hulpmiddel om onze al in gang gezette werkwijze te bevestigen en waar dat nodig is te verbeteren. Het houdt je scherp. Verschillende aspecten als aanpassingen aan de woning, zingeving, sociaal netwerk en de rol van de mantelzorger worden door de thuiszorgmedewerkers tijdens de persoonlijke verzorging meegenomen. Afhankelijk van de situatie doen wij bij de cliënten thuis voorstellen om de leefsituatie te verbeteren. Een voorbeeld; welke dagbesteding is fijn en passend? Zelf geniet ik van empathisch werken om Planetree onder de aandacht te brengen, daar zijn we op een leuke manier mee bezig, en dat stopt natuurlijk niet. Belangrijk en leuk is om het team er altijd bij te blijven betrekken en ons af te vragen ‘wat vind jij belangrijk’? Ook is het belangrijk nieuwe collega’s goed te informeren over Planetree en ze hierin mee te nemen.”

Gaat ons allemaal aan
Verpleegkundige in opleiding (Thuiszorg Oosterbeek) Cristina Maldacker maakt deel uit van de regiegroep Planetreecertificering. Hoe kijkt zij op de afgelopen periode terug? “Geweldig dat we deze waardering hebben gekregen. Ik ben daar trots op. Ga maar na. Wereldwijd zijn er pakweg 800 soortgelijke instellingen met zo’n certificering, in Nederland rond de 25. Schitterend dat Vilente ook in dat rijtje staat toch? Het mooie van Planetree is dat het ons allemaal aangaat. Het is niet alleen in het belang van de cliënten, ook voor anderen in de organisatie.” Daarmee slaat Cristina de spijker op de kop want de Mensgerichte Zorg Certificering geeft de zekerheid dat je op alle niveaus binnen Vilente structureel en doelgericht werkt aan het continue verbeteren van mensgerichte zorg. Cristina is trouwens een bezige bij. In 2012 kwam ze in dienst bij Vilente. Stap voor stap is ze zich aan het ontwikkelen. Ze startte op niveau 2, maakte de stap naar 3 en nu is ze druk bezig met de opleiding verpleegkundige niveau 4: “Ja, het is een drukke periode. Pakweg 1 jaar geleden werd ik ook gevraagd om deel uit te maken van de Regiegroep Planetreecertificering. Erg leuk om te doen. Ik krijg binnen Vilente alle ruimte me te ontwikkelen, en daar sluit dit perfect op aan.”

“Samen met Pauline Wegh ben ik bezig met het voorbereiden van een presentatie, die we gaan presenteren in de teams. Dat doen we omdat we graag willen dat de medewerkers voldoende informatie krijgen over het certifceringsproces. Het inzichtelijk en overzichtelijk maken van het proces draagt immers weer bij aan de toekomstbestendigheid van onze organisatie. Nieuwsbrieven worden geschreven door de teamcoach/manager. We doen het samen!”

Planetree in het DNA
Regiomanager bij Vilente (St. Barbara, De Pleinen, De Klinkenberg), Mariëlle Veenendaal, kijkt tevreden terug op de ontwikkelingen rond Planetree: “Planetree is al langer een aandachtsgebied binnen het managementteam. Daarbij gaat het trouwens niet alleen om het certificaat alleen. Ook het proces eromheen. We doen het echt samen. Onze ambitie is dat Planetree op termijn helemaal in het DNA van Vilente gaat zitten. Tegelijkertijd moet het ook niet allemaal te hoogdravend zijn. Uitgangspunt is, en dat doen we al volop breed in de organisatie, liefdevolle zorg voor onze cliënten. Daar nemen we elkaar in mee. Planetree kan ons daar goed bij helpen. De eerste stap is gezet. Nu is het tijd om door te pakken en een verdiepingsslag te maken. Wat mij betreft gaan we voor goud. Dat zal best een uitdaging worden, want als je eenmaal aan de top zit, is het altijd lastiger om die positie vast te houden, maar ik heb er alle vertrouwen in”, besluit Mariëlle, die pas nog werd uitgeroepen tot Planetree Kanjer.

Aan blijven werken
Coördinator Welzijn Karin Terbonssen (locatie St. Barbara) over haar rol: “Ik maak deel uit van de regiegroep en ben daarnaast trainer voor de Planetree Belevingsdag voor nieuwe medewerkers. In het begin moest ik wel wennen. Er kwam veel informatie op me af, maar al snel kreeg ik steeds meer begrip voor het proces van de certificering. De samenwerking in de regiegroep was prima, er was veel steun aan elkaar. Bovendien was het fijn om input en ervaringen met elkaar te delen. Het werken met een regiegroep en een verbeterplan draagt bij aan het uitdragen van het Planetree-gedachtegoed. Daarnaast vond ik het ook leerzaam. Je leert een organisatie nog beter kennen. Ik ben zeker van plan om na de definitieve toekenning met de regiegroep aan de gang te blijven, want we moeten er samen aan blijven werken. Wat mij betreft gaan we voor goud over drie jaar als de hercertificering weer actueel is.”

Oprechte aandacht
Planetree Coördinator en Beleidsmedewerker Pauline Wegh (locatie Doorwerth): “Ik ben sinds 2019 in dienst als Planetree Coördinator. Mijn voornaamste rol is om het proces te monitoren, aan te jagen en mee te denken in het traject. Wat mij vooral is opgevallen, en dat hoor ik veel collega’s ook zeggen, is dat we eigenlijk al heel veel doen op het gebied van mensgerichte zorg. Een groot compliment natuurlijk. Er is breed in de organisatie aandacht voor de cliënt in de vorm van oprechte aandacht en vriendelijkheid. Het is zeker niet altijd makkelijk hoor. Veel mensen komen bij Vilente binnen met complexe zorg. Dan is het de uitdaging, ook voor de familie en mantelzorger, om te kijken wat de cliënt prettig vindt, ook als de behoeften ‘onderweg’ veranderen. Deze zilveren certificering bevestigt dat we op de goede weg zijn. Bovendien zie ik ook veel enthousiasme van collega’s om me heen. Nu is het zaak om op de ingeslagen weg door te gaan en de processen te optimaliseren zodat we over drie jaar er nog beter voor staan.”