Vilente locatie Mooi-Land vangt coronapatiënten op

Laatst bewerkt door communicatie op 1 juni 2021 om 15:00
Sinds mei 2021 heeft Vilente geen Corana Care Centrum

In samenwerking met de regionale ziekenhuizen, huisartsen, verpleeghuizen, wijkverpleging en de Geneeskundige Hulporganisatie in de Regio (GHOR) is Vilente locatie Mooi-Land (Doorwerth, gemeente Renkum) ingericht en voorbereid als Corona Care Centrum.

De druk op de ziekenhuizen beperken
Het Corona Care Centrum biedt verblijf en zorg voor behandelde patiënten uit het ziekenhuis Gelderse Vallei (en mogelijk Rijnstate) en voor mensen die vanuit hun thuissituatie door de huisartsen of de wijkverpleging worden doorgestuurd. De samenwerkende partijen hopen hiermee de doorstroming van patiënten uit het ziekenhuis te bevorderen en de instroom van patiënten in het ziekenhuis te beperken. Op deze wijze kan de druk op het ziekenhuis, en met name op de Intensive Care, zo veel mogelijk worden beperkt.

Aparte vleugel voor coronapatiënten
“Expertisecentrum Mooi-Land biedt normaliter een plek voor iedereen die spoedzorg nodig heeft of tijdelijk niet thuis kan wonen. De huidige cliënten van Mooi-Land bevinden zich niet op de afdeling waar we coronapatiënten opvangen en krijgen vanuit een ander team zorg. “We willen uiteraard niet dat zij of het zorgteam risico lopen op besmetting”, aldus Ton Poos, bestuurder van Vilente.
De locatie heeft een afdeling met 10 appartementen vrijgehouden voor deze intensieve zorg en kan, indien nodig, snel uitbreiden in het aantal appartementen. Mocht het nodig zijn nog meer capaciteit vrij te maken, dan zijn andere zorgorganisaties in de regio ​al voorbereid om snel bij te springen. Vanaf maandag 30 maart worden de eerste coronapatiënten ontvangen op Mooi-Land.

Regionaal de juiste zorg voor coronapatiënten
De GHOR is onderdeel van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden en regisseert en coördineert geneeskundige hulpverlening bij crisis. De afgelopen weken is de GHOR aan de slag gegaan om te inventariseren waar coronapatiënten de juiste zorg kunnen ontvangen wanneer zij het ziekenhuis kunnen verlaten. “Het is mooi om te merken dat er in onze regio zoveel bereidheid is om mee te denken in oplossingen. De bereidheid van Vilente Mooi-Land is hier een mooi voorbeeld van. Maar ook andere zorginstellingen en ondernemers stellen zich beschikbaar om eventueel als opvanglocatie te dienen’’, aldus Bart Koopmans (GHOR).

Burgemeester Agnes Schaap van Renkum steunt dit initiatief. “We zien een toenemende druk op de zorg door een toename van het aantal coronapatiënten in Gelderland. Daar kunnen we niet van wegkijken. Deze crisis moeten we samen doorstaan en dat doen we door elkaar te helpen. Alleen samen krijgen we corona onder controle”.