Vilente benoemt 2 directeuren

De manier waarop binnen Nederland zorg wordt verleend, verandert. De zorgvraag neemt toe en de zorg wordt ook steeds ingewikkelder. Bestuurder Ton Poos: ‘Vilente wil daarop voorbereid zijn en de zorg anders organiseren en vernieuwen. De huidige zorg is steeds complexer en er zijn nieuwe zorgvormen nodig. Zorg en bedrijfsvoering moeten daarbij hand in hand gaan’. Om dit een goede invulling te geven, zijn 2 directeuren benoemd. De zorg wordt samengebracht onder de directeur zorg & behandeling: Joeri van Kalleveen. De directeur bedrijfsvoering wordt Fannie Duijvestijn. Beide directeuren, afkomstig uit eigen geledingen, worden per 1 mei benoemd.

Met deze benoemingen is ook het directieteam gevormd. Het directieteam bestaat naast de twee directeuren uit Ton Poos, bestuurder, Linda van den Boogaard, manager strategie en communicatie en Marieke de Jong, manager HR.

Onbezorgd oud worden
Om alle veranderingen goed te ondersteunen, was het belangrijk om te kijken naar de manier waarop Vilente is georganiseerd. ‘De benoeming van de directeuren is een logisch onderdeel van onze nieuwe koers Onbezorgd oud worden, licht Ton Poos toe. ‘Met deze koers voor de komende jaren willen we bereiken dat ouderen meer eigen regie en zelfvertrouwen ervaren. We kijken ook naar wat mensen zelf nog kunnen (leren) en vinden zelfbeschikking belangrijk. Daarbij helpt het als zorgvragers ondersteuning krijgen van mensen die dichtbij hen staan.

Dit willen wij onder meer realiseren door de inzet van mensen uit hun omgeving en door de inzet van zorgtechnologie. Dat doen we door de zorg ook dicht bij hun woonhuis, in de wijk, aan te bieden. We blijven zorg verlenen in onze verpleeghuizen. Daaromheen vormen zich als het ware woonzorgcirkels, waarbinnen Vilente zorg verleent en samenwerkt met andere zorg- en welzijnsorganisaties’.

Tot slot wenst Ton Poos beide directeuren veel succes in hun nieuwe rol. ‘Ik kijk uit naar deze nieuwe manier van samenwerken’.