Subsidie Advance Care Planning in de Gelderse Vallei

Al jaren werken zorgorganisaties samen aan de afstemming van persoonlijke voorkeuren van patiënten voor behandeling en zorg. Door een subsidie kan deze aanpak nu breed in de Gelderse Vallei worden ingevoerd. Aangesloten zorgorganisaties willen een zelfde werkwijze ontwikkelen, waarbij de wensen en grenzen van patiënten centraal staan. Daarmee kunnen de samenwerkende organisaties nog beter zorg en behandeling op maat aanbieden.

Door de subsidie van ZonMw is het mogelijk om een zelfde aanpak in de regio verder te stimuleren. De tien betrokken zorgorganisaties dragen daarmee stuk voor stuk bij aan het gesprek over behandelwensen en -grenzen van patiënten. Weten wat voor de patiënt belangrijk is in het leven zorgt ervoor dat iedereen de juiste zorg op de juiste plek krijgt. Deze werkwijze heet Advance Care Planning (ACP) en is belangrijk voor iedereen, los van leeftijd, kwetsbaarheid of ziekte. Door hier op tijd het gesprek over aan te gaan, kan de zorg beter afgestemd worden op de wensen, waarden en behoeften van de patiënt.

Vier lijnen

De al opgebouwde kennis en ervaring over dit onderwerp nemen de zorgorganisaties mee. Ze werken samen aan:

  • een gezamenlijke, brede aanpak voor het bespreken en vastleggen van behandelwensen
  • de scholing voor zorgprofessionals om deze gesprekken te kunnen voeren
  • de voorlichting aan inwoners en betrokken (zorg)professionals over het belang van tijdig bespreken van behandelwensen
  • de uitwisseling van wensen en grenzen van patiënten tussen zorgverleners

Ook worden, samen met UMC Utrecht, de effecten van deze regionale aanpak onderzocht.

De deelnemende organisaties aan dit project zijn: Huisartsen Gelderse Vallei, Icare, Opella, Coöperatie Menzis, Norschoten, Santé Partners, Vilente, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Zinzia en Zorggroep Charim. Deze zorgorganisaties zijn aangesloten bij het netwerk Vallei Vitaal waarin samengewerkt wordt aan goede, toegankelijke en betaalbare zorg. Nu en in de toekomst.