Samenwerking Acute Verpleegkundige Nachtzorg Gelderse Vallei van start

Een aantal zorgpartijen in de Gelderse Vallei heeft de afgelopen periode hun intentie om samen de acute verpleegkundige nachtzorg bij mensen thuis uit te voeren, omgezet in actie. Vanaf 1 juni 2020 zijn zij gestart met de gezamenlijke verpleegkundige zorg in de nacht. Initiatiefnemers zijn Icare, Santé Partners, Opella en Vilente, in samenwerking met Huisartsen Gelderse Vallei en Zorgbelang Inclusief.

Het regionale nachtzorgteam kan tussen 23.00 uur en 07.00 uur worden ingezet bij tijdelijke, acute zorg die niet kan wachten tot de volgende dag. Door samen te werken kan de acute verpleegkundige nachtzorg aan alle inwoners in de Gelderse Vallei worden geboden. Door de samenwerking kan de capaciteit van de organisaties efficiënter worden benut. Als uitvalsbasis is de locatie van de huisartsenpost gekozen. Zo kunnen de verpleegkundigen snel worden ingezet voor een acuut bezoek aan huis en kan ook de huisartsenpost worden ontlast. De acute verpleegkundige nachtzorg bestaat uit een verpleegkundige, die wordt gereden door een chauffeur van het Witte kruis. Deze organisatie heeft ervaring met huisartsenvervoer.

Afgelopen periode is gebruikt om de systemen in te richten om deze samenwerkingsvorm mogelijk te maken. Na de start kunnen andere zorgaanbieders aansluiten bij deze vorm van acute verpleegkundige nachtzorg. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door ZonMw.

Foto bijschrift: Icare, Santé Partners, Opella en Vilente werken samen voor acute verpleegkundige nachtzorg
Foto: Icare, Stijn Rademaker