Raad van Toezicht verwelkomt Alies ten Have en Wolter Odding als nieuwe leden

Na een openbare wervingsprocedure, waarbij de ondernemingsraad en centrale cliëntenraad betrokken waren, zijn 2 nieuwe leden benoemd tot lid van de Raad van Toezicht (RvT) van Vilente. Alies ten Have is per 1 oktober 2021 toegetreden en Wolter Odding start op 1 januari van het nieuwe jaar.

Alies ten Have (46 jaar) heeft diverse functies bij de Rabobank bekleed en is daar nu HR-directeur Nederland. Ze heeft ruime ervaring met verandertrajecten en strategisch personeelsmanagement. Als nevenfuncties heeft Alies op dit moment het toezichthouderschap bij het ROC Rijn IJssel en is ze voorzitter van Coöperatie Vitaal Sportpark. Alies werkt graag voor een organisatie die maatschappelijk toegevoegde waarde heeft waarbij ze wil bijdragen aan leefbaarheid en maatschappelijke ontwikkeling. De stap naar Vilente was voor haar dan ook een logische.

“De zorg is ongelofelijk belangrijk in onze samenleving en de uitdagingen zijn enorm. Kijk alleen al naar de schaarste op de arbeidsmarkt. In een tijd waarin de druk op de (ouderen)zorg groot is en zeker niet zal afnemen. Dit vraagt creativiteit en ondernemerschap, maar ook veranderbereidheid. Ik wil hier graag aan bijdragen door mijn expertise en ervaring in te zetten. Ik kijk ernaar uit om Vilente te leren kennen!” (Alies ten Have)

Wolter Odding (58 jaar) is lid van de Raad van Bestuur bij Ziekenhuisgroep Twente en heeft een brede financiële achtergrond in de commerciële en publieke sector. Ook heeft hij ervaring met ICT-trajecten. Wolter is daarnaast toezichthouder bij het St. Jansdal ziekenhuis in Harderwijk. Wolter wilde graag de stap maken naar de ouderenzorg, mede omdat hij positieve ervaringen heeft met de toegevoegde waarde van regionale samenwerking tussen ziekenhuis en ouderenzorg. Hij zet daartoe graag zijn kennis en ervaring in voor Vilente.

 “Ik zie veel eenzaamheid bij ouderen in Nederland. Graag wil ik bijdragen aan een toekomstgerichte ouderenzorg in de regio, met oog voor beheersing van de zorgkosten.” (Wolter Odding)

De Raad van Toezicht van Vilente heeft bewust gelijktijdig 2 nieuwe leden geworven. In dit en volgend jaar stoppen 3 leden in verband met het aflopen van hun tweede termijn. De nieuwe leden vullen elkaar aan, zorgen voor diversiteit en vernieuwing en zijn ook direct een belangrijke basis van het nieuwe team. “Zowel de expertise als het profiel van beide leden is van grote toegevoegde waarde voor het team. Het is belangrijk dat de vacatures met volwaardige leden zijn vervuld”, aldus voorzitter RvT Hans Hendriks die per 31 december afscheid neemt.

Naast het algemeen toezichthouderschap zal Alies de portefeuille ‘Personeel & Organisatie’ behartigen en Wolter de portefeuille ‘Financiën & Vastgoed’.
Lees hier meer over de Raad van Toezicht van Vilente.