Plannen voor tijdelijke woningen op het Overdal-terrein

Sinds de sloop van zorgcentrum Overdal, op de hoek van de Utrechtseweg en de Lebretweg in Oosterbeek, is het terrein leeg. De nieuwbouwplannen  kunnen voorlopig nog niet uitgevoerd worden. De vraag is wat er op korte termijn wel kan op het terrein in het centrum van Oosterbeek. Vilente en gemeente zijn daarover in gesprek gegaan. Ook woningcorporatie Vivare is aangesloten bij die gesprekken.

Maatschappelijke opgaven
Samen hebben gemeente, Vilente en Vivare gesproken over de kansen die een tijdelijke invulling van het terrein biedt. Burgemeester Agnes Schaap zegt daarover: “De opgaven waar we allemaal voor staan, zijn flink: er is een groot en acuut tekort aan woningen, we hebben meer plek nodig
om vluchtelingen op te vangen en de ontwikkelingen in de zorg vragen om aanpassing. De plannen die we samen hebben gemaakt, helpen om die uitdagingen samen aan te kunnen.”

Ontwikkelingen in het centrum van Oosterbeek
“En dat willen we doen op een manier die past in de plannen voor het centrum van Oosterbeek,” vult wethouder Wonen en Ruimtelijke Ontwikkeling Daniëlle van Bentem aan. “We zijn tegelijk met inwoners en ondernemers aan het kijken naar het centrum van het dorp, met aandacht voor een aantrekkelijk en leefbaar centrum. Die ontwikkelingen voor de korte en zeker de lange termijn nemen we mee in de plannen voor het Overdal-terrein.”

Tijdelijke woningen
De bedoeling is dat er voor een periode van vijf jaar ongeveer 50 tijdelijke woningen komen op het terrein. “Woningen die we hard nodig hebben,” zegt Van Bentem daarover. “We willen tussen 2022 en 2030 zeker 950 nieuwe woningen bouwen in de gemeente. Maar dat kost veel tijd. Juist daarom kijken we ook naar tijdelijke woningen om de druk te verminderen, omdat ze sneller gebouwd kunnen worden.”

10 tijdelijke sociale huurwoningen
In de Woondeal – de regionale afspraken op woongebied – is afgesproken dat Renkum in totaal 100 tijdelijke woningen realiseert. Daarvoor maakt de gemeente afspraken met woningcorporatieVivare, die de 10 tijdelijke woningen zal verhuren. Wouter Müller, manager Beleid bij Vivare: “Op het terrein van Overdal willen we 10 tijdelijke, kwalitatief hoogwaardige woningen neerzetten, geschikt voor kleine huishoudens. Het worden sociale huurwoningen. We bouwen de huizen zo dat we ze later weer ergens anders definitief kunnen neerzetten. Dat is het meest duurzaam. We onderzoeken nu de haalbaarheid en
verwachten in het voorjaar van 2024 duidelijk te hebben wat er precies mogelijk is.

Opvang voor Oekraïense ontheemden
In het andere deel van de tijdelijke woningen, ongeveer 40, zullen Oekraïense ontheemden worden opgevangen. Burgemeester Agnes Schaap zegt daarover: “We willen – en moeten – de komende jaren Oekraïense vluchtelingen blijven opvangen. Maar de mogelijkheden daarvoor zijn beperkt in onze gemeente. Door de grond van Vilente te huren en tijdelijke woningen te realiseren, kunnen we hier ongeveer 100 gevluchte medemensen een tijdelijk thuis geven in Oosterbeek.” De beschikbare regeling vanuit het ministerie loopt tot maart 2026, dus tot dan is er financiering beschikbaar. De kans is groot dat deze regeling wordt verlengd en de woningen langer kunnen blijven staan. Als de planning meezit, kunnen de eerste woningen voor Oekraïners medio 2024 worden geplaatst.

Hoe komt het eruit te zien?
Het ontwerp van het terrein moet nog verder worden uitgewerkt. Het is de bedoeling dat de woningen ongeveer op dezelfde plek komen als het vroegere verzorgingshuis. Daarbij is er aandacht voor de uitstraling en buitenkant van de bebouwing. Ook een groene inrichting van het terrein en voldoende parkeerplek zijn uitgangspunten voor de verdere uitwerking van het plan.

Overdal-terrein in de toekomst
Na deze vijf jaar zal Vilente starten met de bouw van een mooie eigentijdse locatie voor wonen, met ondersteuning en zorg voor ouderen. Eventueel kunnen hier, in het kader van de plannen voor het centrum van Oosterbeek, functies aan worden toegevoegd. “We onderzoeken de maatschappelijke ontwikkelingen in de zorg en de impact hiervan op de nieuwbouwplannen op Overdal. Ook op personeel gebied gebeurt er veel, zorg wordt zwaarder en ouderen blijven langer thuis wonen: al die ontwikkelingen beïnvloeden wat we nodig hebben in het nieuwe gebouw,” zegt Ton Poos, bestuurder van Vilente. “We zagen al dat onze eerdere nieuwbouwplannen niet meer goed aansloten op wat we straks nodig hebben.” Vilente wil ook in de toekomst op de best mogelijke manier ‘wonen en zorg voor ouderen’ aanbieden. “Daarvoor ontwikkelen we zogenaamde woonzorgcirkels, waarin De Molenberg (een locatie voor zwaardere verpleeghuiszorg) een plek krijgt, net als de woon-zorg-bestemming van de nieuwbouw op het Overdal-terrein.”

Verhuur grond aan de gemeente
Vilente verhuurt nu dus de grond voor de komende vijf jaar aan de gemeente. “Dit geeft zowel ons als de gemeente de gelegenheid om alle ontwikkelingen op gebied van zorg, wonen en welzijn binnen Centrum Oosterbeek goed op elkaar af te stemmen. Tegelijkertijd kunnen we zo bijdragen aan de opgave van de gemeente om tijdelijke huisvesting te realiseren,” zegt Poos.

Omwonenden geïnformeerd
Gisteravond, 30 november, zijn omwonenden en andere belanghebbenden geïnformeerd over de plannen. Gemeente, Vilente en Vivare kijken terug op een goede en waardevolle bijeenkomst. Er waren ongeveer 50 mensen aanwezig. De aanwezigen stelden goede vragen en lieten een paar
kritische geluiden horen, met name over de verkeerssituatie. Die punten krijgen aandacht in het vervolg.