Pitchen is hot!

Eerst krijgt collega Elly Zantman door haar pitch op de Edese Beursvloer hulp van medewerkers van de Rabobank voor de buitenruimte van De Klinkenberg. Nu hebben locatiemanagers Patricia Vermeulen en Mariëlle Veenendaal Vilente onder de aandacht gebracht bij Gemeente Ede. Bij deze pitch waren nog zo’n 40 andere aanbieders aanwezig die via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorg en begeleiding geven.

Patricia Vermeulen, locatiemanager van De Klinkenberg: “Vilente is niet alleen een gevestigde aanbieder op het gebied van wonen en zorg, maar ook buiten de muren van onze woonzorgcentra kunnen wij veel begeleiding en ondersteuning bieden. Een voorbeeld hiervan is wijkpunt de Bunschoterhof”. In locaties St. Barbara en De Pleinen worden bijvoorbeeld activiteiten en sociale ontmoeting georganiseerd. “Ook voor de wijk”, vult Mariëlle Veenendaal, manager van deze locaties, aan. “Wij willen graag actief samenwerken met andere aanbieders en de gemeente”. Dus samen zoeken naar slimme en praktische oplossingen, waarmee de cliënt het beste geholpen is. Dit past helemaal bij de koers van Vilente: Zorg voor ouderen van A tot Z.