Ouderen langer zelfstandig door vroegtijdige signalering zorg

‘Vilente komt graag in contact met partijen die interesse hebben in een samenwerking.’

Hoe gaan we om met de toenemende behoefte aan zorg van kwetsbare ouderen in een steeds krapper wordende arbeidsmarkt en hoe kunnen we tegelijk onnodige zorg beperken? Het antwoord ligt deels in het overstijgend delen van kennis en expertise binnen de keten, maar ook in verbetering van de toegang tot de ouderenzorg, zegt Joeri van Kalleveen, manager Advies en Behandeling van Vilente. “We moeten samen optrekken om tot passende oplossingen te komen.” Thema’s zoals preventie en vroegtijdige signalering staan daarbij wat hem betreft centraal. Ouderen ondersteunen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven en voor zichzelf te kunnen zorgen, is het uitgangspunt.

“Het aantal ouderen en daarmee de hoeveelheid zorg die ouderen nodig hebben, neemt toe. Logisch en in veel gevallen legitiem. Ouder worden gaat namelijk gepaard met het krijgen van gebreken en het inleveren van zelfredzaamheid”, legt Van Kalleveen uit. Het huidige zorglandschap mist volgens hem de gelaagdheid van zorg en behandeling van ouderen. Daarmee doelt hij op preventie, vroegtijdige signalering, diagnostiek en advies. “Door bijvoorbeeld meer in te zetten op vroegtijdig interveniëren in de thuissituatie, voorkomen we dat er onnodig een beroep wordt gedaan op intensievere zorg. Ouderen kunnen beter voor zichzelf blijven zorgen, als diagnoses eerder worden gesteld en er goed maatwerk wordt geleverd. Dat is goed voor de leefkwaliteit van ouderen en kan in veel gevallen voorkomen dat mensen genoodzaakt zijn een beroep te doen op spoedzorg van het ziekenhuis, of op intensieve zorg van een verpleeghuis’’.

Behandelteam 21 maart 2018

Een deel van het advies- en behandelteam van Vilente

Ambulante ondersteuning
Van Kalleveen werkt met zijn team van paramedici, verpleegkundig specialisten en specialisten ouderengeneeskunde aan de ontwikkeling van diensten met die eerder genoemde gelaagdheid als uitgangspunt. “Vilente opent in Doorwerth een nieuwe locatie waar we deze ambities willen verwezenlijken. We denken bijvoorbeeld na over de ontwikkeling van ambulante multidisciplinaire teams. Die kunnen door een huisarts worden ingeschakeld als deze de situatie van een patiënt niet vertrouwt. De teams beoordelen de zorgvraag in de thuissituatie, kunnen juiste diagnoses stellen en adviezen geven om de situatie hanteerbaar te houden. Mocht dit niet voldoende zijn, dan kunnen zij opschalen naar een poliklinische constructie. Of nog een stap verder gaan en een intensief klinisch diagnostiek- en adviestraject aanbieden.  Alle diensten hebben als doel om ouderen te ondersteunen bij het zo lang en zo goed mogelijk voor zichzelf te blijven zorgen”, aldus Van Kalleveen. Mooi-Land in Doorwerth wordt als het aan Van Kalleveen ligt, dé locatie van Vilente waar al deze kennis en expertise samenkomt. “Daarnaast bieden we in Mooi-Land straks, net als in de andere woonzorgcentra van Vilente, langdurige zorg (Wlz). Met het verschil dat op deze specifieke locatie mensen tijdelijk wonen in afwachting van een definitieve plek in een andere woonzorglocatie. Of zij gaan, als dat mogelijk is, met goede ondersteuning  terug naar huis. Mooi-Land richt zich dus als ontwikkellocatie vooral op de tijdelijke en ambulante oplossingen die zo hard nodig zijn.”

Partners
“Om die maatschappelijke vraag goed te kunnen beantwoorden, hebben we de partners in de keten nodig. Zowel zorgaanbieders en financiers als beleidsmakers. Vilente is in overleg met verschillende partijen, die samen met ons de mogelijkheden verkennen om te participeren bij de ontwikkelingen. Ook voeren we gesprekken met het zorgkantoor en de zorgverzekeraars.” Het blijkt een uitdaging om in de huidige financieringssystematiek mogelijkheden te vinden voor domeinoverstijgende preventie en vroegtijdige interventie, merkt Van Kalleveen.  “Daar laten wij ons overigens niet door afremmen. Wij vinden het onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om een oplossing te bieden voor ouderen die nu vaak tussen wal en schip vallen.” Locatie Mooi-Land opent in mei 2018 haar deuren. Vilente komt graag in contact met partijen die interesse  hebben in een samenwerking.