Organisatiebuddy’s Vilente gestart

Een goed begin is het halve werk!
Desiree Ebbers en Leona Winter zijn vandaag officieel gestart in hun nieuwe rol als organisatiebuddy bij Vilente, ouderenzorg in gemeenten Ede, Wageningen en Renkum. Vilente zet organisatiebuddy’s in om nieuwe collega’s een goede start te geven, te zorgen dat zij zich welkom voelen en goed geïnformeerd zijn over de werkwijze van de organisatie. Duidelijkheid en structuur zijn hierbij van belang.

De aanleiding voor het project organisatiebuddy’s is dat er in de hele zorgbranche een groot verloop is van medewerkers. Vilente is kartrekker voor dit project waar 12 ouderenzorg-instellingen uit regio Ede–Arnhem aan deelnemen. Het is onderdeel van het actieprogramma Waard om voor te werken! van Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn (WZW) in Gelderland. Werken aan het behoud van medewerkers is een belangrijk thema binnen dit programma.

Leren van elkaar
Projectleider Matteo Kooman heeft per deelnemende organisatie onderzocht waar de behoefte ligt om tot de beste invulling te komen van de functie organisatiebuddy. Matteo Kooman: “Aangezien iedere organisatie anders is, kan de uiteindelijke invulling van deze rol per organisatie verschillend zijn. Voor de organisatiebuddy’s organiseren wij een lerend netwerk, waarin kennis en ervaring gedeeld worden. Zo leren zij van elkaar. Dat is eigenlijk wel uniek, aangezien deze organisaties allemaal te maken hebben met krapte op de arbeidsmarkt. Dit project is een mooi voorbeeld waarbij de deelnemende organisaties kwaliteit van medewerkers in de zorg voorop stellen”.

“Ook mbo-opleidingen in de regio kijken met grote interesse mee met dit project”, vult de projectleider aan. “Zij merken dat het voor leerlingen soms best lastig is om van theorie naar praktijk te gaan. Het is heel belangrijk dat deze leerlingen tijdens stages goed wegwijs worden gemaakt, zodat zij niet overdonderd worden. Zij zijn immers de toekomstige zorgmedewerkers!”

Rol organisatiebuddy’s
Desiree Ebbers en Leona Winter gaan vol enthousiasme aan de slag: “Wij gaan zorgen voor de sociale en praktische opvang van nieuwe collega’s en zij kunnen bij ons terecht met allerlei vragen. Maar voordat het zover is, gaan wij deze eerste maand in kaart brengen waar wij nu staan en wat wij willen bereiken. Iemand wordt aangenomen, en dan? En hoe kunnen wij zorgen dat een nieuwe collega zich zo snel mogelijk thuis voelt en professioneel aan de slag kan?” Matteo Kooman: “Desiree en Leona gaan zowel de organisatie als nieuwe medewerkers zorgen uit handen nemen, zij zijn een verbindende schakel. Daarom vind ik dat de organisatiebuddy de ceremoniemeester op het indiensttredingsfeestje is”.