Mooi-Land gereed voor opnames kortdurende zorg en spoedzorg

Het prachtig gelegen zorgcentrum Mooi-Land in Doorwerth biedt een plek aan ouderen die spoedzorg nodig hebben of tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Deze nieuwe locatie neemt binnen Vilente een unieke plek in. Joeri van Kalleveen, manager Behandeling, Thuiszorg en locatiemanager licht toe: “Waar onze andere locaties plaats bieden aan wonen met zorg, biedt Mooi-Land bovenal zorg gericht op eerstelijns- en kortdurend verblijf, diagnostiek, advies en overbruggingszorg binnen de Wet Langdurige Zorg. Met deze nieuwe locatie helpen wij mee om een actueel probleem van ziekenhuizen in de regio op te lossen. Namelijk een betere doorstroming van ziekenhuisbedden. Daarnaast worden ook huisartsen ontlast. Op dit moment zetten wij nog de puntjes op de i als het om de buitenruimte gaat, maar Mooi-Land is klaar voor de eerste opnames!”

De cliënt centraal
Vilente ziet graag dat ouderen zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving zichzelf kunnen blijven. Met de nieuwe locatie Mooi-Land levert Vilente hier een bijdrage aan. De volgende aspecten staan daarbij centraal:

  • Een plek waar cliënten tijdelijk terecht kunnen voor een eerstelijnsverblijf in de vorm van kortdurende zorg, diagnostiek, advies en overbruggingszorg binnen de Wet Langdurige Zorg (WLZ)
  • Behandelzorg die erop gericht is om met cliënten vanuit een veranderde situatie te werken naar zo groot mogelijke zelfredzaamheid
  • Totale dienstverlening gericht op spoedige beoordeling van de cliëntsituatie en het schetsen van een bijpassend toekomstperspectief
  • Een helende omgeving waarbinnen alles gericht is op zelfstandigheidsbevordering, gezondheidswinst en eigen regie
  • Een locatie waar Vilente samenwerkt met alle betrokken partijen om een duurzaam vervolg voor cliënten te realiseren

Meer informatie over opname
Vilente is in haar werkzame regio één van de grootste aanbieders van kortdurend verblijf en spoedzorg. Met de komst van Mooi-Land heeft Vilente dit verder uitgebouwd. Ook Pieter Pauw in Wageningen en De Klinkenberg in Ede bieden deze zorg. Meer informatie over opname: afdeling Klantadvies Vilente, 088 – 032 13 21 of klantadviseur@vilente.nl.