Maatregelen rond coronavirus

Ton Poos: “Wij zijn verheugd u te melden dat wij vanaf 2 juli weer een stap gaan zetten in de versoepeling van de bezoekersregeling. Welke regels gelden voor bezoek leest u hieronder in de veelgestelde vragen. Op 1 juli 2020 is aan de eerste contactpersonen van de bewoners een informatiebrief verstuurd. Heeft u deze brief niet ontvangen? Neem contact op met de eerste contactpersoon van uw naaste of de desbetreffende locatie.

FAQ – Antwoorden op de meest gestelde vragen voor naasten van bewoners

Wat gebeurt er als er een besmetting is op de locatie?

Indien een bewoner besmet is, worden op cliënt- of afdelingsniveau maatregelen getroffen. De eerste contactpersonen van de bewoners van de locatie worden hierover direct geïnformeerd.

Hoe zijn de mogelijkheden voor bezoek verruimd?

 • Bezoek hoeft niet meer op afspraak en hoeft dan ook niet meer te worden ingepland in de digitale agenda.
 • Er is geen maximum aantal bezoeken meer per dag of week. Bezoekers mogen rouleren en hoeven niet meer uit één huishouden te komen.
 • De maximale hoeveelheid bezoekers tegelijk bij één bewoner wordt op locatie bepaald aan de hand van de grootte van het appartement (zodat de 1,5 meter afstand kan worden gewaarborgd).
 • Indien gewenst kan gedurende de bezoektijd met de bewoner een wandeling buiten worden gemaakt (met inachtneming van voldoende afstand).
 • Per locatie kan sprake zijn van specifieke afspraken. Alle eerste contactpersonen zijn hier per brief over geïnformeerd op 1 juli. Voor nadere informatie over eventuele specifieke afspraken kunt u terecht op de locatie.

Met welke regels moet bezoek rekening houden?

 • De bezoeker neemt op de dag van het bezoek de gezondheidschecklist bij zichzelf af en dient alle vragen met ‘nee’ te kunnen beantwoorden.
 • De bezoeker vult bij binnenkomst op locatie het formulier contactgegevens in en deponeert deze in de daarvoor bestemde ‘brievenbus’ op locatie. Deze gegevens worden maximaal twee weken bewaard ten behoeve van eventueel noodzakelijk bron- en contactonderzoek in geval van een besmetting.
 • De bezoeker wast of desinfecteert de handen bij binnenkomst op de locatie/in het appartement.
 • Gebruik van een mondkapje is niet verplicht. Mocht u een mondkapje wensen te gebruiken dan verzoeken wij u deze zelf mee te nemen. Mocht dit niet lukken, dan kunt u hiernaar vragen op de locatie.
 • Bezoek vindt plaats op het eigen appartement van de bewoner. De kortste route wordt gebruikt om naar binnen en naar buiten te gaan en daarbij wordt voldoende afstand gehouden tot bewoners, andere bezoekers en personeel.
 • De ‘algemene’ huiskamer blijft gesloten voor bezoek zodat alle bewoners zich daar vrij kunnen bewegen.

Waarom wordt bezoekers gevraagd zich te registreren bij binnenkomst en wat gebeurt er met deze (contact) gegevens?

Wanneer iemand besmet is met het coronavirus voert de GGD een bron- en contactonderzoek uit. Om in geval van een contactonderzoek inzicht te kunnen bieden in wie er op bezoek zijn geweest bewaart Vilente gedurende maximaal twee weken uw (contact) gegevens. Daarna worden ze vernietigd.

Mag ik mijn naaste aanraken tijdens het bezoek?

Zoals bekend gelden sinds half maart in ons land diverse algemene gedragsregels (zoals 1,5 meter afstand houden) die erop gericht zijn fysiek contact met anderen, buiten uw eigen huishouden, te voorkomen. Deze gelden ook binnen Vilente. Jonge kinderen (tot 12 jaar) hoeven geen fysieke afstand tot volwassenen te bewaren. Wel adviseren wij u hiermee voorzichtig te zijn, gezien de kwetsbare doelgroep waartoe de meeste van onze bewoners behoren.

Mag het bezoek koffie pakken in de huiskamer?

De richtlijnen van de RIVM en branchevereniging Actiz stellen dat bewoners niet in hun vrijheid beperkt mogen worden door bezoekers. Dit betekent dat de ‘algemene’ huiskamer niet opengesteld is voor bezoek, zodat de bewoners zich daar vrij kunnen bewegen. U kunt uw verzoek tot koffie/thee uitspreken en waar mogelijk zal hierin worden voorzien.

Mag onze hond mee?

Wanneer de 1,5 meter tussen mens en mens niet in het gedrang komt, mogen honden mee naar binnen. Hierbij wordt als voorwaarde gesteld dat er geen sprake is van luchtweg en/of maag-darmklachten bij de hond.

Kan ik iemand van de verzorging spreken tijdens het bezoek?

Vragen aan de verzorging kunt u digitaal en/of telefonisch stellen wanneer u thuis bent. Op locatie kan dit op afspraak. .

Mogen bij het wandelen andere kennissen en familieleden aansluiten buiten?

Binnen Nederland mogen vanaf 1 juni mensen buiten weer samenkomen, mits zij anderhalve meter afstand van elkaar bewaren.

Mogen de bewoners met hun familie ook van het terrein af?

Ja, u kunt van het terrein af gaan tijdens het wandelen. Wel is het hierbij van belang de binnen Nederland algemeen geldende maatregelen in acht te nemen en drukke plekken te vermijden. Vooral ook omdat bewoners van Vilente onder de kwetsbare risicogroepen vallen.

Mag ik mijn naaste meenemen in de auto?

Vilente volgt hierin het advies van de rijksoverheid: Ja. U kunt in de auto zitten met mensen uit een ander huishouden. Dan is het advies een mondkapje te dragen.

Mag het bezoek op locatie gebruik maken van het sanitair?

Ja, elke locatie heeft een bezoekerstoilet waar u als bezoeker gebruik van kunt maken.

Ik heb klachten maar die komen vanuit een aandoening (bijv. hooikoortsklachten, allergieën, etc.). Kan ik op bezoek komen?

Het is moeilijk aan te tonen dat klachten wel of geen corona klachten zijn. Alleen een test kan dit uitsluiten. Indien de klachten nieuw zijn voor u en passen bij corona, raden wij u aan om u te laten testen. Indien u bekend bent met uw klachten en zeker weet dat dit geen corona klachten zijn, verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met de locatie om te overleggen. Indien u geen overleg heeft gehad en klachten heeft, kan het zijn dat een medewerker u hier op aanspreekt en verzoekt om op een ander moment, ma 48 uur zonder klachten, terug te komen. We dragen samen de verantwoordelijkheid om corona buiten de deur van het verpleeghuis te houden en vragen uw begrip en medewerking hierin. Het is moeilijk aan te tonen dat klachten wel of geen corona klachten zijn. Alleen een test kan dit uitsluiten. Indien de klachten nieuw zijn voor u en passen bij corona, raden wij u aan om u te laten testen. Indien u bekend bent met uw klachten en zeker weet dat dit geen corona klachten zijn, verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met de locatie om te overleggen. Indien u geen overleg heeft gehad en klachten heeft, kan het zijn dat een medewerker u hier op aanspreekt en verzoekt om op een ander moment, ma 48 uur zonder klachten, terug te komen. We dragen samen de verantwoordelijkheid om corona buiten de deur van het verpleeghuis te houden en vragen uw begrip en medewerking hierin.

Heeft u meer vragen over het coronavirus? Ga dan naar de veelgestelde vragen en antwoorden op de website van het RIVM. Vragen over de ontwikkelingen rondom het Coronavirus in relatie tot Vilente kunnen gesteld worden via Corona@vilente.nl