Lerend netwerk

Attent, Liemerije, Vilente en Zinzia vormen al een tijdje een lerend netwerk avant la lettre. Op bestuurlijk niveau vond de laatste jaren al uitwisseling plaats van best practices en werden dilemma’s gedeeld. Sinds 2017 wordt op het niveau van bedrijfsvoering kennis gedeeld en samengewerkt. Ook hebben de kwaliteitsteams elkaar gevonden en voeren we audits bij elkaar uit.

Het kwaliteitskader voor de verpleeghuiszorg geeft een nieuwe impuls aan lerende netwerken. Als gezamenlijke zorgorganisaties zien we dat kader als een aanmoediging om, met nog meer enthousiasme, door te gaan op de ingeslagen weg. We doen dit samen; dus met vertegenwoordigers van cliëntenraden, specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundige, verantwoordelijk management, kwaliteitsmedewerkers, bestuurders en enkele gasten van buiten.

Zo organiseren wij elk jaar voor de zomer een congres. Juni 2019 organiseerde Vilente het congres Ouderenzorg in al haar facetten. Hilde Kokshoorn maakte er een beeldverslag van. Een mooie terugblik op deze inspirerende middag waarin de verdere integratie van zorg, behandeling, wonen en welzijn centraal stond. Inspirator en spreker Niek van den Adel raakte de aanwezigen met zijn verhaal over positieve gezondheid, er waren interessante workshops en de bestuurders gingen in gesprek met de andere deelnemers.