Lerend netwerk

Attent, Liemerije, Vilente en Zinzia vormen al een tijdje een lerend netwerk avant la lettre. Op bestuurlijk niveau vond de laatste jaren al uitwisseling plaats van best practices en werden dilemma’s gedeeld. Sinds vorig jaar wordt op het niveau van bedrijfsvoering kennis gedeeld en samengewerkt. Ook hebben de kwaliteits-teams elkaar gevonden en voeren we audits bij elkaar uit.

Het kwaliteitskader voor de verpleeghuiszorg geeft een nieuwe impuls aan lerende netwerken. Als gezamenlijke zorgorganisaties zien we dat kader als een aanmoediging om, met nog meer enthousiasme, door te gaan op de ingeslagen weg. Om die reden organiseerden we in de zomer van 2017 een mini-conferentie om met elkaar te verkennen hoe we ons lerend netwerk verder vorm willen en kunnen geven.

We doen dit samen; dus met vertegenwoordigers van cliëntenraden, specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundige, verantwoordelijk management, kwaliteits-medewerkers, bestuurders en enkele gasten van buiten.