Internationale erkenning voor locatie St. Barbara en Thuiszorg van Vilente

De internationale certificeringscommissie van Planetree heeft zowel aan locatie St. Barbara als aan de Thuiszorg van Vilente een zilveren Mensgerichte Zorg Certificering toegekend. Deze erkenning door Planetree laat zien dat deze locaties van Vilente zorg bieden, die als goede zorg ervaren wordt én met plezier wordt gegeven. De zorgorganisatie voor ouderen heeft aangetoond dat er op alle niveaus binnen deze locaties structureel én doelgericht wordt gewerkt aan continue verbetering van mensgerichte zorg.

Planetree
Iedereen verdient mensgerichte zorg; zorg zoals je die je dierbaren gunt en die, naast aandacht voor de ziekte of beperking, focust op partnerschap en op wat er echt toe doet voor cliënten, hun naasten, zorgprofessionals en vrijwilligers. Planetree is een non-profit organisatie die dit mogelijk wil maken. De Planetreevisie sluit bij de visie van Vilente: met aandacht inspelen op de behoefte van de cliënt en zijn omgeving, vanuit goed werkgeverschap en in een gezonde organisatie.

Groeien en verbeteren
Planetree consultant Wyneke Oostenveld: “Locatie St. Barbara en de Thuiszorg hebben het certificeringsproces gebruikt om te groeien en te verbeteren. Het is geweldig om van cliënten en naasten te horen dat deze inzet op een positieve manier wordt opgemerkt. Zo zien zij op locatie St. Barbara echt groei in menselijke interactie. Bij de Thuiszorg waren cliënten en naasten onverdeeld enthousiast over de medewerkers, zowel in vaste als flexibele dienst. Flexmedewerkers zijn een vast onderdeel van de teams gemaakt, waardoor ze als één team samenwerken en het voor cliënten en familie niet uitmaakt wie er komt helpen. ”

Planetree in het DNA
Regiomanager Mariëlle Veenendaal, Vilente: “Onze ambitie is dat Planetree op termijn helemaal in het DNA van Vilente gaat zitten. Ik ben er erg trots op dat wij met de zilveren Mensgerichte Zorg Certificering voor St. Barbara en de Thuiszorg een belangrijke stap hebben gezet. ” Pauline Wegh, Planetreecoördinator bij Vilente, ervaart dat er breed in de organisatie aandacht voor de cliënt is, dat de naasten nauw betrokken zijn en dat er een complimentencultuur heerst. “Veel mensen komen bij ons binnen met complexe zorg. Dan is het de uitdaging, ook voor familie en naasten, om te kijken wat de cliënt prettig vindt. Ook als de behoeften ‘onderweg’ veranderen. Verder willen wij medewerkers waarderen voor hun mensgerichte houding zowel naar cliënten als collega’s.”

Basis van wetenschappelijk onderzoek
Planetree inspireert, adviseert, traint, speelt, begeleidt en (desgewenst) certificeert zorgorganisaties om mensgerichte zorg in strategie en praktijk te realiseren én te blijven verbeteren. Organisaties die het traject van Mensgerichte Zorg Certificering aangaan, werken duurzaam aan een organisatiecultuur van continu leren, gedreven door de stem van de cliënt. Daardoor ontstaat een verbetering van kwaliteit in de hele organisatie en een stijging van de cliënt loyaliteit en medewerkersbetrokkenheid. De vijf zogenaamde ‘versnellers’ uit het certificeringsprogramma, met hun bijbehorende criteria, maken mensgerichte zorg realiseerbaar en aantoonbaar. Het programma is onlangs vernieuwd, naar aanleiding van uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek waar onder andere Harvard en Yale bij waren betrokken. Om de Mensgerichte Zorg Certificering te verdienen moesten St. Barbara en de Thuiszorg van Vilente niet alleen aantonen dat aan de criteria wordt voldaan, maar werden de ervaringen over de dagelijkse praktijk uitgebreid bevraagd in vele focusgroepen met onder meer cliënten, naasten, medewerkers en vrijwilligers.