Het HBO-V team is jarig!

Lang zullen ze leven! Het HBO-V team van Vilente is jarig. Een team van ambitieuze en energieke HBO-verpleegkundigen is vorig jaar in januari gestart. Zij werken samen aan een continue kwaliteitsimpuls van onze zorg en dienstverlening.  En met succes! Thema’s als palliatieve zorg, triage en medicatieveiligheid staan meer op de agenda dan ooit. Per aandachtsgebied wordt samen met alle zorgteams hard gewerkt aan de invulling van het beleid. Op die manier is het beleid ook praktisch inzetbaar op de werkvloer.

Leidinggevende Joeri van Kalleveen: “Een leuk en bijzonder proces dat ons allemaal houvast geeft en leidt tot meer eenduidigheid. Ook in het 2e levensjaar staan de nodige acties op de planning. Per regio werken wij verder  aan de invoering van het beleid en willen wij een aantal nieuwe aandachtsgebieden verder vormgeven. Denk aan opleidingen/ontwikkeling en psychogeriatrie.”

Leuke uitdaging

Een baan als HBO-Verpleegkundige bij Vilente kan ook bijdragen aan jouw professionele ontwikkeling! Zo zijn twee leden van het team gestart of gaan starten met de opleiding tot verpleegkundig specialist/physician assistant. Met deze doorstroom en de komst van nieuwe aandachtgebieden is het zeker dat wij in 2020 nog nieuwe collega’s gaan werven. Ben jij óf ken jij de HBO-verpleegkundige die op zoek is naar een leuke uitdaging in een frisse en ondernemende organisatie? Neem dan contact met ons op!

Jij weet waar je het hardste nodig bent

Als HBO verpleegkundige ben je voor 50% werkzaam op een vaste locatie. Tijdens deze tijd ben je baken en aanspreekpunt voor de zorgteams en zie je toe op goede kwaliteit van zorg en dienstverlening. Daarnaast ben je voor 50% organisatiebreed verantwoordelijk voor een aandachtsgebied. Jouw werkdagen en tijden plan je zelf in. Waarom? Jij weet waar je het hardste nodig bent! Bereikbaarheid, betrokkenheid en continuïteit zijn hierbij jouw belangrijkste resultaatgebieden.