50.000 euro voor meer zeggenschap!

Zorgorganisaties in heel Nederland konden van 9 t/m 23 september 2022 subsidie aanvragen bij het ministerie van VWS om de zeggenschap of veerkracht in hun organisatie een flinke boost te geven. 

Toen wij hoorde dat wij goedkeuring kregen op onze subsidie van 50.000 euro, waren we ontzettend blij vertelt Maaike Witjes Teamleider Klinkenberg. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie was een goed plan schrijven een eis.  Myrthe van de Werf, verpleegkundige kwaliteit en innovatie en Maaike  gingen deze uitdaging aan. Het plan ‘met elkaar op weg naar meer taakvolwassenheid’ is geschreven met als doel zorgmedewerkers binnen Vilente (nog meer) in hun kracht te zetten. ‘Binnen Vilente is op locatie de Klinkenberg door Myrthe onderzoek gedaan naar ‘taakvolwassenheid’, vertelt Maaike. ‘Daaruit is gebleken dat er een wisselwerking is ontstaan tussen verzorgenden en verpleegkundigen. De invulling van beide functies is verschoven. Verpleegkundigen nemen (te veel) taken & verantwoordelijkheden over van de verzorgenden, waardoor zij niet toekomen aan het coördineren en organiseren van zorg. Verzorgenden delegeren taken & verantwoordelijkheden naar de verpleegkundigen waardoor bij hen een tekort is aan ‘taakvolwassenheid.’

‘Het doel van dit actieplan is om bij verzorgenden en verpleegkundigen meer taakvolwassenheid te stimuleren, zodat zij zichzelf beter kunnen positioneren binnen het zorgproces’, aldus Myrthe. ‘Dit heeft als gevolg dat zowel de verpleegkundigen als verzorgenden zich betrokken voelen in het zorgproces. Het uitvoeren van het actieplan levert een positieve bijdrage op vele fronten. Zeggenschap draagt ertoe bij dat de (ervaren) werkdruk afneemt. Medewerkers groeien in hun vak, dragen allen bij aan de kwaliteit van zorg en het werkplezier neemt toe! Wij kijken uit naar de start om het plan te gaan toepassen in de praktijk.’