Voor meer informatie over Medische vakgroep

088 - 0321 321
klantadviseur@vilente.nl

Medische vakgroep

Onze medische vakgroep bestaat uit specialisten ouderengeneeskunde, een huisarts, kaderarts palliatieve zorg, a(n)ios ouderengeneeskunde, physician assistants en verpleegkundig specialisten. Zij zijn gespecialiseerd in zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken met meerdere gezondheidsproblemen.

Gezondheidsproblemen kunnen zich bij ouderdom opstapelen. Er ontstaat dan een complexe vraag en daarvoor is specifieke kennis nodig. Bijvoorbeeld op het gebied van medicijngebruik.

De medische vakgroep adviseert bij:

  • stellen van de (ambulante) diagnose dementie
  • probleemanalyse bij multi morbiditeit
  • Advanced Care Planning
  • dementie, geheugenproblemen, wanen, hallucinaties en verwardheid
  • palliatieve / terminale zorg
  • Ziekte van Parkinson
  • advies over somatische of psychogeriatrische indicatie
  • advies over de behandeling van chronische /decubituswonden en chronische pijn
  • polyfarmacie
  • rechterlijke macht (RM) beoordelingen in het kader van de Wet zorg en dwang (Wzd)

Wat wilt de patiënt zelf?
De specialisten ouderengeneeskunde van Vilente kijken niet alleen naar de ziekte, maar ook naar de gevolgen daarvan in het dagelijks leven van de patiënt. Wat betekent het bijvoorbeeld voor de patiënt wanneer deze sommige dingen niet meer zelfstandig kan doen? Welke mogelijkheden zien wij samen om de kwaliteit van zijn leven te verbeteren? De wensen van uw patiënt zijn daarbij leidend voor ons, niet de mogelijkheden die wij zien. De patiënt bepaalt.

Samen met huisarts
De specialist ouderengeneeskunde ondersteunen ook huisartsen. Nu mensen langer thuis wonen, krijgen huisartsen vaker te maken met ingewikkelde vragen over ouderdomsziekten. De huisarts kan contact opnemen met onze specialisten en deze raadplegen. Zij delen graag hun kennis om kwetsbare ouderen zo goed mogelijk te helpen. Verwijzingen kunnen gedaan worden via Zorgdomein > ‘verpleging, verzorging en thuiszorg / complexe gezondheidsproblemen / regulier consult ouderengeneeskunde’.

Wanneer dit noodzakelijk is, kan de specialist ouderengeneeskunde ook andere gespecialiseerde professionals betrekken, zoals de (GZ)-psycholoog, ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedist of diëtist.