Voor meer informatie over Artsenteam

088 - 0321 321
klantadviseur@vilente.nl

Artsenteam

Onze specialisten ouderengeneeskunde, basisartsen en verpleegkundig specialisten zijn gespecialiseerd in zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken met meerdere gezondheidsproblemen.

Gezondheidsproblemen kunnen zich bij ouderdom opstapelen. Er ontstaat dan een complexe vraag en daarvoor is specifieke kennis nodig. Bijvoorbeeld op het gebied van medicijngebruik.

Het artsenteam adviseert bij:

  • stellen van de (ambulante) diagnose dementie
  • probleemanalyse bij multi morbiditeit
  • dementie, geheugenproblemen, wanen, hallucinaties en verwardheid
  • palliatieve / terminale zorg
  • advies over somatische of psychogeriatrische indicatie
  • advies over de behandeling van chronische /decubituswonden
  • polyfarmacie

Wat wilt de patiënt zelf?
De specialisten ouderengeneeskunde van Vilente kijken niet alleen naar de ziekte, maar ook naar de gevolgen daarvan in het dagelijks leven van de patiënt. Wat betekent het bijvoorbeeld voor de patiënt wanneer deze sommige dingen niet meer zelfstandig kan doen? Welke mogelijkheden zien wij samen om de kwaliteit van zijn leven te verbeteren? De wensen van uw patiënt zijn daarbij leidend voor ons, niet de mogelijkheden die wij zien. De patiënt bepaalt.

Samen met huisarts
De specialist ouderengeneeskunde heeft de supervisie over het artsenteam, dat naast de specialist bestaat uit een basisarts, een verpleegkundig specialist en een physician assistant. Zij ondersteunen ook huisartsen. Nu mensen langer thuis wonen, krijgen huisartsen vaker te maken met ingewikkelde vragen over ouderdomsziekten. De huisarts kan contact opnemen met onze specialisten en deze raadplegen. Zij delen graag hun kennis om kwetsbare ouderen zo goed mogelijk te helpen.