Voor meer informatie over Ergotherapeut

088 - 0321 321
klantadviseur@vilente.nl

Ergotherapeut

Uw patiënt leert opnieuw, anders of met hulpmiddelen praktische handelingen uit te voeren. Met een verwijsbrief kan uw patiënt daarvoor terecht bij de Vilente ergotherapeut. Bijvoorbeeld bij:

  • praktische problemen bij wassen, kleden, toiletgang, opstaan, gaan zitten of liggen, eten en drinken, bereiden van de maaltijd, binnenshuis en/of buitenshuis verplaatsen, het huishouden of van een hobby doen
  • mogelijk baat bij hulpmiddel of aanpassing van woning of werkplek
  • een verhoogd valrisico bij doen van activiteiten
  • een decubituswond of verhoogd risico op decubitus
  • te veel of te weinig belasting
  • klachten bijvoorbeeld bij M. Parkinson, CVA, decubitus, reuma, MS, dementie of COPD

Uw patiënt aanmelden:
Meld uw patiënt aan via Vilente Klantadvies 088 – 0321 321 of vraag uw patiënt zelf contact op te nemen met Vilente Klantadvies. Binnen drie dagen neemt de ergotherapeut contact op. De afspraak kan binnen een week plaats vinden. Met een verwijsbrief kan de patiënt altijd terecht.

Vergoeding kosten:
De basis(zorg)verzekering vergoedt maximaal tien uur ergotherapie. Voor meer informatie over de (mogelijke) vergoeding, informeert uw patiënt bij de eigen zorgverzekeraar