Voor meer informatie over Logopedist

088 - 0321 321
klantadviseur@vilente.nl

Logopedist

Heeft uw patiënt moeite met spraak als gevolg van een neurologische aandoening? Of gaat kauwen en slikken moeizaam? Met een verwijsbrief kan uw patiënt terecht bij de Vilente-logopedist. Bijvoorbeeld voor:

  • moeite met kauwen of slikken, speekselverlies
  • pijn bij doorslikken van eten, drinken, pillen
  • hoesten tijdens eten en/of drinken
  • moeite met woordvinding en begrip van gesproken of geschreven taal
  • pijn bij het spreken of moeite met zich verstaanbaar maken
  • hese, schorre of zachte(re) stem
  • klachten bij bijvoorbeeld M. Parkinson, MS of na een CVA
  • revalidatie na ziekenhuisopname

Uw patiënt aanmelden:
Meld uw patiënt aan via Vilente Klantadvies 088 – 0321 321 of vraag uw patiënt zelf contact op te nemen met Vilente Klantadvies. Binnen drie dagen neemt de logopedist contact op. De afspraak kan binnen een week plaats vinden. Met een verwijsbrief kan de patiënt altijd terecht.

Vergoeding kosten:
De basis(zorg)verzekering vergoedt veelal de volledige kosten voor logopedie. Voor meer informatie over de (mogelijke) vergoeding, informeert uw patiënt bij de eigen zorgverzekeraar.