Stichting Vrienden van Overdal

Op 30 maart 2012 is Stichting Vrienden van Overdal opgericht. De doelstelling van onze stichting is het bevorderen van welzijn en welbevinden van bewoners van woonzorgcentrum Vilente Overdal te Oosterbeek. Wij bekostigen zaken, die niet uit de reguliere middelen, vanuit de AWBZ of eigen bijdragen van bewoners kunnen worden betaald. Gelden worden verkregen vanuit giften donatie, acties, legaten en schenkingen.

Geef bewoners van Vilente Overdal dat beetje extra dat vanuit de steeds krapper wordende zorgbugetten niet meer gefinancierd kan worden. Steun ons en word Vriend van Overdal en doneer op rekeningnummer NL84 ABNA 0548134863.

Bestuur Stichting Vrienden van Overdal
Vacature, penningmeester
Mw. M.M. Verhoef – van Welie, secretaris
Dhr. H Eijbersen, bestuurslid
Dhr. H.A.K. Cardinaal, bestuurslid

Beloningsbeleid
Alle bestuursleden werken voor de stichting als vrijwilliger. Niemand ontvangt een vergoeding voor tijd en/of energie die aan de stichting wordt besteed. Uitsluitend die kosten die door een bestuurslid gemaakt worden direct ten behoeve van de stichting, komen voor vergoeding in aanmerking.

Wat doen we?
Onze doelstelling is het bevorderen van welzijn en welbevinden van clienten in woonzorgcentrum Vilente Overdal. De stichting houdt zich bezig met het genereren van extra financiële middelen om zaken te bekostigen, die niet uit reguliere middelen, vanuit de AWBZ of eigen bijdrage van clienten, kunnen worden betaald.

Contact
Tijdelijke adressering;
Kortenburg 4
6704 AV Wageningen

Telefoonnummer: 026 339 77 00
KvK: 55031625
Rekeningnummer: NL84 ABNA 0548134863
Fiscaal nummer: 851537674