Stichting Vrienden van De Sonnenberg

De doelstelling van Stichting Vrienden van De Sonnenberg is het bevorderen van welzijn en welbevinden van bewoners van woonzorgcentrum Vilente De Sonnenberg te Oosterbeek. Wij bekostigen zaken, die niet uit de reguliere middelen, vanuit de AWBZ of eigen bijdragen van bewoners, kunnen worden betaald. Gelden worden verkregen vanuit giften donatie, acties, legaten en schenkingen.

Geef bewoners van Vilente De Sonnenberg dat beetje extra dat vanuit de steeds krapper wordende zorgbugetten niet meer gefinancierd kan worden. Steun ons en word Vriend van De Sonnenberg en maak uw gift over op rekeningnummer NL 63 RABO 0385037996. De bewoners van De Sonnenberg zijn u zeker dankbaar! 

Bestuur Stichting Vrienden van De Sonnenberg
Voorzitter: Ton Bloemzaad
Penningmeester: Ton Konings
Secretaris: Truus Schaars
Lid: Froukje van den Berg

Beloningsbeleid
Alle bestuursleden werken voor de stichting als vrijwilliger. Niemand ontvangt een vergoeding voor tijd en/of energie die aan de stichting wordt besteed. Uitsluitend die kosten die door een bestuurslid gemaakt worden direct ten behoeve van de stichting, komen voor vergoeding in aanmerking.

Wat doen we?
Onze doelstelling is het bevorderen van welzijn en welbevinden van bewoners van woonzorgcentrum Vilente De Sonnenberg. De stichting bekostigt zaken, die niet uit reguliere middelen, vanuit de AWBZ of eigen bijdrage van bewoners, kunnen worden betaald.

De Stichting Vrienden van De Sonnenberg wil bijdragen aan diverse welzijnsactiviteiten.Bij feestelijkheden worden bewoners met een kleine attentie verrast.

De afgelopen paar jaar hebben wij bijgedragen aan materialen voor diverse welzijnsactiviteiten, de muzikale bijeenkomsten één keer per 14 dagen. Bij de nieuwbouw van De Sonnenberg hebben we een bijdrage geleverd aan de aanschaf van een piano, tuinmeubilair en de restauratie van het biljart. Bewoners zijn bij feestelijkheden verrast met een kleine attentie.

Financieel

Jaarverslag 2023
Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019

Contact
Email: vriendenvdsonnenberg@hotmail.nl
Telefoonnummer: 026 333 79 06

Rekeningnummer: NL63RABO0385037996.
Fiscaal nummer: 816768882