Stichting Vrienden van St. Barbara

Stichting Vrienden van St. Barbara richt zich op het bevorderen van het welzijn en welbevinden van bewoners van woonzorgcentrum Vilente St. Barbara in Ede. Wij bekostigen extra’s, die niet uit de reguliere exploitatie van het woonzorgcentrum betaald kunnen worden. Geef bewoners van Vilente St. Barbara net dat beetje extra dat door de steeds krapper wordende zorgbudgetten niet meer gefinancierd kan worden! Steun ons en word vriend van onze vriendenstichting.

Bestuur Stichting Vrienden van St. Barbara

Voorzitter: Theo Hendriks
Secretaris: Clara Span
Penningmeester: Henni Hattink
Bestuurslid: Peter Haagsman
Bestuurslid: John Valkenburg

Beloningsbeleid
Alle bestuursleden werken voor de stichting als vrijwilliger. Niemand ontvangt een vergoeding voor tijd en/of energie die aan de stichting wordt besteed. Uitsluitend die kosten die door een bestuurslid gemaakt worden direct ten behoeve van de stichting, komen voor vergoeding in aanmerking.

Wat doen we?
Stichting Vrienden van St. Barbara levert een financiële bijdrage aan allerlei zaken en activiteiten, die niet binnen de exploitatie van St Barbara te realiseren zijn. Hierdoor draagt de stichting bij aan een goed en plezierig leefklimaat voor de bewoners van woonzorgcentrum Vilente St. Barbara.

De afgelopen jaren heeft Stichting Vrienden van St. Barbara onder andere bijgedragen aan een flatscreen-televisie.

Wilt u de Stichting Vrienden van St Barbara ondersteunen? Word dan donateur van onze Stichting. Ook een eenmalige gift is van harte welkom op rekeningnummer NL95 ABNA 0499 2533 88.

Alvast heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage!

Contact
Adres:
Minister Aalbersepark 1
6711 NT Ede
Telefoonnummer: 0318 65 99 99
Rekeningnummer:NL95 ABNA 0499 2533 88
KvK nummer: 41053249
Fiscaal nummer: 805184648